School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệmAutolab
-          Văn phòng C5-111
-          Phòng thí nghiệm chung C4-303
-          Phòng Thí nghiệm Vật liệu Điện hóa C4-5-304
-          Phòng Thí nghiệm Ăn mòn kim loại C5-311
 
Các thiết bị chính
 
-          Thiết bị đo điện hóa Autolab PGSTAT 302N (Hà Lan)
-          Thiết bị đo điện hóa Electrochemistry (Việt Nam).
-          Thiết bị đo impedance Zahner IM6e và IM5
-          Thiết bị Impedance PAR
-          Thiết bị Potentiostat PAR
-          Tủ phun mù muối
-          Thiết bị đo ăn mòn nhanh
-          Các thiết bị đo độ dày lớp mạ (đo từ, đo step)
-          Hệ thống thiết bị pilot thử nghiệm Mạ điện và sản xuất vật liệu điện hóa
 
You are here: Home Cơ sở vật chất