School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

Các hướng nghiên cứu

13122010755

- Động học và thiết kế thiết bị phản ứng: Nghiên cứu động học của các quá trình phản ứng đồng thể, dị thể có và không có sự có mặt của xúc tác, cấu trúc dòng và kết cấu của thiết bị phản ứng.

- Các quá trình thủy cơ học: Nghiên cứu các quá trình phân riêng bằng vật ngăn, lắng dưới tác dụng của trường trọng lực, trường ly tâm, và trường tĩnh điện

- Các quá trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt: Nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt cơ bản, truyền nhiệt có kèm quá trình chuyển khối và phản ứng hóa học, kết cấu và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Các quá trình và thiết bị chuyển khối: Nghiên cứu cơ chế và thiết bị của quá trình hấp phụ, hấp thụ, trích ly, chiết và chưng luyện.

- Các quá trình cơ học: Nghiên cứu các quá trình và thiết bị dùng cho gia công vật liệu rắn (đập, trộn, nghiền, sàng…) và gia công vật liệu dẻo (trộn, đùn, cán, ép…).

- Thiết kế cơ khí và thiết kế lặp đặt các dây truyền thiết bị trong công nghiệp hóa chất.

- Ứng dụng tin học trong thiết kế, mô phỏng, và tối ưu hóa các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 
You are here: Home NCKH và CGCN