School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

Chuyên ngành đào tạo

Bậc đại học: Kỹ sư Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất – Dầu khí

Cao học: Thạc sỹ Kỹ thuật hóa học, định hướng Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất – Dầu khí

Tiến sỹ: Chuyên ngành: Quá trình và Thiết bị công nghệ hóa học - Mã số: 62.52.77.01

Các môn học:
 • - Kỹ thuật an toàn và môi trường
 • - Bơm, quạt, máy nén
 • - Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
 • - Máy gia công vật liệu rắn
 • - Quá trình và thiết bị thủy cơ
 • - Quá trình và thiết bị chuyển khối
 • - Công nghệ hóa học
 • - Máy gia công vật liệu dẻo
 • - Cơ sở tính toán máy và thiết bị
 • - Thiết bị phản ứng
 • - Thiết kế, lắp đặt công trình CNHC
 • - Tin ứng dụng trong công nghệ hóa học
 • - Quá trình và thiết bị sấy
 
You are here: Home Đào tạo