School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

TS. Nguyễn Ngọc Mai

4. Photo Nguyen Ngoc Mai

Chức danh Khoa học: Tiến sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: +84 (0) 33 403 2685

Văn phòng: Phòng 311, nhà C3-4, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Thông tin về quá trình đào tạo

2018 – 2020: Nghiên cứu sinh, Viện Hóa, Trường đại học Rostock, thành phố Rostock, CHLB Đức.

2009 – 2011: Thạc sỹ, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

2004 – 2009: Kỹ sư, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

2. Thông tin về giảng dạy

Các học phần giảng dạy chính:

- Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt CH5653

- Cơ khí ứng dụng CH3456

3. Các hướng nghiên cứu chính

Với mục tiêu phát triển bền vững, những hướng nghiên cứu chính đã được TS. Nguyễn Ngọc Mai phát triển trong những năm gần đây:

- Nghiên cứu về cellulose, hệ dung môi để hòa tan cellulose và cơ chế hòa tan cellulose

- Nghiên cứu tổng hợp màng cellulose tái sinh bằng quy trình thân thiện với môi trường

- Nghiên cứu tổng hợp màng cellulose tái sinh kết hợp với xúc tác quang ứng dụng trong xử lý nước thải

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới hydrogel tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới kết hợp giữa cellulose và cao su thiên nhiên

4. Các công bố khoa học trong và ngoài nước

[1] Vu T. Nam, Ni P. Thi, Thu H. Nguyen, Mai N. Nguyen, Dung T. Anh, Thanh N. Trung, Tung T. Quang, Hau T. Van, and Thuy T. Thi. Tuning the Thermal and Mechanical Properties of Poly(Vinyl Alcohol) with 2,5-Furandicarboxylic Acid Acting as a Biobased Crosslinking Agent, Polymer Journal (2021/11/18 2021).

[2] N. V. Trung, M. N. Nguyen, A. N. T. Ngoc, N. P. Thi, T. T. Quang, and T. T. Thi. Synthesis and Characterizations of Biobased Copolymer Poly(ethylene-co-butylene 2,5-Furandicarboxylate),International Journal of Polymer Science, vol. 2021, p. 9104546(2021).

[3] Mai N. Nguyen, Udo Kragl, Ingo Barke, Regina Lange, Henrik Lund, Marcus Frank, Armin Springer, Victoria Aladin, Björn Corzilius, Dirk Hollmann. Coagulation using organic carbonates opens up a sustainable route towards regenerated cellulose films. Communications Chemistry 3, 116 (2020).

[4] M. N. Nguyen, U. Kragl, D. Michalik, R. Ludwig, D. Hollmann, The Effect of Additives on the Viscosity and Dissolution of Cellulose in Tetrabutylphosphonium Hydroxide. ChemSusChem 12, 3458-3462 (2019).

[5] Nguyen Dang Binh Thanh, Nguyen Trung Dung, Ta Hong Duc, Nguyen Ngoc Mai, Kinetics and modeling of oil extraction from Vietnam lemongrass by steam distillation. Journal of science and technology 47 (2017).

[6] Nguyen Ngoc Mai, Vu Dinh Tien, Investigation and simulation of Glucose-Fructose separation process using preparative chromatography. Journal of science and technology 82, 6-10 (2011).

5. Hội thảo khoa học

[1] Mai N. Nguyen, Dirk Hollmann, “Recovery of carbohydrates from crop residues with ionic liquids”, Workshop of Department Life, Light and Material, Faculty for Interdisciplinary Research, June 2018. Rostock, Germany (Poster).

[2] Mai N. Nguyen, Dirk Hollmann, “Recovery of cellulose from rice straw with an electrolyte solution and its application”, Workshop of Rohan evaluation, January 2019. Rostock, Germany (Poster).

[3] Mai N. Nguyen, Dirk Michalik, Udo Kragl, Dirk Hollmann, “Study on the Dissolution of Cellulose in Tetrabutylphosphonium Hydroxide - Influence of Additives on the Viscosity”. 4th Green & Sustainable Chemistry Conference. Dresden, Germany. 05.05 - 08.05.2019 (Oral presentation).

[4] M. N. Nguyen, D. Hollmann, “Recovery of cellulose from rice straw with an electrolyte solution and its application”, JCF Poster party, June 2019. Rostock, Germany (Poster).

[5] Mai N. Nguyen, Dirk Michalik, Udo Kragl, Dirk Hollmann, “The Effect of Additives on the Viscosity and Dissolution of Cellulose in Tetrabutylphosphonium Hydroxide”. 3rd RoHan DAAD SDG Summer school 2019. Hanoi, Vietnam. 09.09 - 22.09.2019 (Oral presentation).

[6] Mai N. Nguyen, Dirk Hollmann, “Isolation of cellulose from rice straw and its application in regenerated cellulose films”, Webinar between Rohan and YaBiNaPa, June 2021 (Oral presentation).

6. Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

[1] Nguyen Ngoc Mai, Synthesis of biodegradable hydrogels based on regenerated cellulose from rice straw with potential applications in the biomedical field – Project T2021-TT-010 (2021).

[2] Nguyen Ngoc Mai, Innovative procedure for preparation of cellulose-catalyst composite membrane and its application in wastewater treatment – KWEF overseas research grant 2021 – Project 21Pvn012 (2021).

[3] Nguyen Ngoc Mai, Study on kinetics of anthracite coal gasification by steam – Project T2012 – 60 (2012).

[4] Nguyen Ngoc Mai, Investigation and simulation of Glucose and Fructose separation process using preparative chromatography – Project T2010 – 26 (2010).

7. Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

[1] Nguyen. N. Mai, Dirk Hollmann, Udo Kragl. Herstellen von regenerierten Polysacchariden. U. o. Rostock DE 10 2020 103 195.5, (2020), 07.02.2020.

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Ngọc Mai