School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

TS. Tạ Hồng Đức

ta-hong-duc
Họ tên: Tạ Hồng Đức
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm tự nhiên (INAPRO)
Văn phòng: Phòng 311 Nhà C3-4
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tel/Fax:  04 38692510

Giảng dạy môn:

Tính toán thiết kế thiết bị trong công nghiệp hoá chất - Dầu khí

Lắp đặt các công trình hóa chất 

Tính toán thiết kế thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá chất

Phương pháp số trong Công nghệ Hóa học 

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:

Tính toán thiết kế chuyển quy mô từ phòng thí nghiệm lên quy mô công nghiệp các quá trình và thiết bị hóa học (scale-up).

Kỹ thuật động học phản ứng, động học xúc tác, nhiệt động học trong công nghệ hoá học.

Tính  toán  thiết  kế, Mô hình và tối ưu  hoá các quá trình và  thiết  bị phản ứng trong công nghiệp hoá chất và dầu khí.

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:

2003-2006: tham gia đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước mã số KHCB 56.01.03, đề tài: “Nghiên cứu và mô hình hoá động học vĩ mô các phản ứng dị thể”(Research and modelling  the macrokinetic of the heterogeneous processes)

2004-2006: tham gia đề tài nghiên cưư khoa học cấp Bộ mã số B2004-28-151, đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chế biến than đá có độ biến tính thấp và một số loại vật liệu chứa cacbon khác để sản xuất chất hấp phụ, dung làm sạch nuớc cấp, xử lý khí thải và nước thải”

Năm 2002: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: T2002-09 “Xây dựng mô hình động học của phản ứng than – Hơi nước từ số liệu thực nghiệm bằng sử dụng phần mềm MATLAB”, năm 2002.

Năm 2005: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: T2005-14: “Khai thác các phần mềm hiện hành xây dựng chương trình tính toán và mô hình hoá các quá trình hoá học dị thể trong công nghiệp hoá chất”, năm 2005.

Năm 2006: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: T2006-85: “Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm hiện hành trong tính toán các quá trình và thiết bị phản ứng hoá học không đẳng nhiệt”, năm 2006.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:

1. Ta Hong Duc, Pham Ngoc Anh, Mai Xuan Ky: Investigation on Activation of Cononutshell Charcoal with Steam and Determination of Kinetic Model of Reaction, Báo cáo trình bày tại Hội Nghị Quốc tế về Công Nghệ Hoá học RSCE - 2005(Regional Symposium on Chemical Engineering) Tổ chức tại  Khách sạn Horison, Hà Nội,  Từ ngày 30/11/2005 đến 02/12/2005, đăng trên vol. 2 (Chemical Engineering), 185 -193, 2005

2. Mai Xuân Kỳ, Hà Thị An, Tạ Hồng Đức: Nghiên cứu và mô hình hoá động học của phản ứng hoạt hoá than gáo dừa bằng hơi nước (Investigation and Modelling of the Kinetic of Activation Reaction of the Coconutshell with Steam) Hội nghị Toàn Quốc các đề tài Nghiên cứu cơ bản năm 2005 trong lĩnh vực Hoá lý và Hóa lý thuyết, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia, Hà Nội, Tr. 63-71, 12/2005

3. Mai Xuân Kỳ, Tạ Hồng Đức, Phạm Ngọc Anh: Nghiên cứu và mô hình hoá quá trình vận tải chất trong môi trường xốp khi có một hệ phản ứng hoá học phức tạp, Hội nghị khoa học lần thứ 20 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Phân ban Công nghệ Hoá Hữu cơ, 10/2006

4. Mai Xuân Kỳ, Hà Thị An, Tạ Hồng Đức: Nghiên cứu động học của phản ứng hoạt hoá than gáo dừa (Thiêu kết) bằng hơi nước, Tạp chí Hoá học, T. 41, số 3, Tr. 76-82, 2003.

5. Mai Xuân Kỳ , Tạ  Hồng Đức, Nguyễn Trung Dũng: Tính toán thiết kế lò phản ứng đốt l ưu huỳnh sản xuất ký SO2 trong công nghiệp sản xuất axit sulfuric, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.42, số 6, Tr. 49 – 54, 2004.

6. Mai Xuân Kỳ, Hà Thị An, Tạ Hồng Đức, Nguyễn Đặng Bình Thành: Tính toán thiết bị tiếp xúc xúc tác Oxi hóa SO2 thành SO3 trong công nghiệp sản xuất axít sulfuric, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.44, số 4, Tr.85-91, 2006

7. Mai Xuân Kỳ, Hà Thị An, Tạ Hồng Đức, Nguyễn Đặng Bình Thành: Tính toán phân bố nhiệt độ và hiệu xuất hấp thụ SO3 trong tháp hấp thụ monohidrat, Tạp chí Khoa học và Công nghệ T.44, số 5, Tr. 45-50, 2006

8. Mai  Xuân Kỳ Tạ Hồng Đức, Phạm Ngọc Anh: Nghiên cứu và mô hình hoá quá trình vận tải chất trong môi trường xốp khi có một hệ phản ứng phức tạp (Researching and modeling mass transfer process having a chemical  complex system of in porour medium). Tạp chí khoa học công nghệ số 3 tr. 101-110, năm 2007

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Tạ Hồng Đức