School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

TS. Nguyễn Trung Dũng

 
alt
Họ và tên: TS. Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 311, Nhà C3-4
Điện thoại: 04.3869 2510
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng dạy các môn học

- Quá trình và thiết bị thủy cơ
- Cơ sở tính toán máy và thiết bị
- Cơ sở các quá trình công nghệ hóa học 
- Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học
- Kỹ thuật đường ống - bể chứa
 
Bài báo và tạp chí
[1] Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Trung Thành, Mai Xuân Kỳ, Tính toán thiết kế thiết bị phản ứng chuyển hóa than gáo dừa bằng hơi nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 47, số 6, 2009.
[2] Phạm Ngọc Anh, Mai Xuân Kỳ, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nghiên cứu mô hình hóa động học phản ứng chuyển hóa than gáo dừa thiêu kết bằng cacbondioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 46, Số 4, 2008.
[3] Nguyen Trung Dung, Vy Thi Minh Tam, Ha Thi An, Determination of the filter cake characteristics of Laocai Apatite suspention, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, số 6 (ĐB), 2007, p273-278.
[4] Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Đặng Bình Thành, Hà Thị An, Phương pháp xác định quy luật phân bố tập hợp hạt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, Số 2, 2007.
[5] Mai Xuân Kỳ, Tạ Hồng Đức, Nguyễn Trung Dũng, Tính toán thiết kế lò phản ứng đốt lưu huỳnh sản xuất khí SO2 trong công nghiệp sản xuất axit sunphuric, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 42, Số 6, 2004.
 
Hội nghị khoa học
NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new procedure for design of divided wall column, ECCE9|ECAB2, April 21-25, The Hague, The Netherlands.
 NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new Procedure for optimal design of divided wall column, SFGP 2013, 8 – 10 Octobre, Lyon, France.
 NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Is divided wall column always better than traditional distillation column?, GPE – 4th International Congress on Green Process Engineering, 7 – 10 April, Sevilla, Spain.
 NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Conceptual design, simulation, and experiment for a reactive divided wall column, 10th International conference on Distillation and Absorption, 14 – 17 September, Friedrichshafen, Germany. 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học
[1] T2008 - 170, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tập hợp hạt lên các đặc trưng của môi trường xốp và bã lọc.
[2] T2007 - 42, Nghiên cứu quá trình lọc tạo bã trên cơ sở khai thác phần mềm Matlab.
[3] T2006-100, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab trong tính toán xác lập cấu trúc phân bố của các tập hợp hạt bất kỳ
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Trung Dũng