School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất

ThS. Tống Thị Hoàng Dương

duong_new
Họ và Tên: ThS. Tống Thị Hoàng Dương
Chức vụ hành chính: Cán bộ phục vụ giảng dạy
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 311 Nhà C3-4
Tel/Fax: 04. 38692510
 

Hướng nghiên cứu:

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

 1. Tong Thi Hoag Duong, Avner Adin, David Jackman, Peter van der Steen, Kala Vairavamoorthy. Urban water management strategies based on a total urban water cycle model and energy aspects - Case study for Tel Aviv. Journal of Urban Water, 8(2), 2011, p. 103 - 118.

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ ThS. Tống Thị Hoàng Dương