School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Phùng Anh Tuân

1517743_786108944748158_1573942803_o.jpg

Họ và tên: TS. Phùng Anh Tuân (Trưởng Bộ môn)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Các môn giảng dạy: Kỹ thuật in kỹ thuật số, Cơ sở thiết kế xí nghiệp in, Kỹ thuật in offset nâng cao, Thiết kế xuất bản phẩm, Đồ án môn học, Đồ án chuyên ngành
Hướng nghiên cứu:

- Sử dụng kỹ thuật phân tích LA-ICPMS trong nghiên cứu môi trường, và in ấn

- Vật liệu in thông minh, vật liệu in 3D

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong ngành in: dung môi tẩy rửa, dung dịch ẩm cho in offset, mực in phun, ...

Các công trình NC đã công bố:

1. Bài báo ISI:

-Evaluating the Performance of a Diffusive Gradient in Thin Film Embedded with Montmorillonite for the Determination of Labile Cd, Pb, Mn, and Zn in Natural River Water;Hong Lien Nguyen,Anh Tuan Phung,Trung Kien Tran,Trung Hai Huynh,Bich Huong La,Journal of Chemistry, vol. 2020,https://doi.org/10.1155/2020/1483909. (Q2).

- Study of wetting on the non-image area of offset printing plates by an alternative isopropyl alcohol - free fountain solution, Anh Tuan Phung, Quang Hung Nguyen, Hong Quyen Duong, Hong Ha Cao; ASEAN Journal Engineering, Vol.10(2), 2020. (Scopus).

- Applicability of Montmorillonite Immobilized in Hydrogel for the Determination of Labile Cd, Pb, Mn, and Zn in Water Using Diffusive Gradient in Thin Films (DGT), Hong Lien Nguyen, Anh Tuan Phung, Thi Hai Nam Chu, Anh Vu Nguyen, Han Long Nguyen & Bich Huong La; Water, Air and Soil Pollution, Vol. 231, 2020. (Q2)

- Radial metal concentration profiles in trees growing on highly contaminated soils;Pierre-Jean Superville, Niels de Winter, Anh Tuan Phung, Nicolas Proix, Willy Baeyens, Yue Gao; Chemosphere 172, 80-88, 2017. (Q1)

- Migration of diadromous and landlocked smelt populations studied by otolith geochemistry, Anh Tuan Phung, Ingrid Tulp, Willy Baeyens, Marc Elskens, Martine Leermakers, Yue Gao; Fisheries Research; 2015. (Q1)

-Reproducibility of laser ablation–inductively coupled plasma–mass spectrometry (LA–ICP–MS) measurements in mussel shells and comparison with micro-drill sampling and solution ICP–MS; Anh Tuan Phung, Willy Baeyens, Martine Leermakers, Steven Goderis, Frank Vanhaecke, Yue Gao;TALANTA; 2013. (Q1)

2. Bài báo trong nước:

-Nghiên cứu khả năng nhũ tương hoá mực in UV curable offset tờ rời với dung dịch ẩm không sử dụng cồn IPA;Phùng Anh Tuân, Phạm Thị Hồng Chiến, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thanh Liêm;Tạp chí KH&CN các trường ĐHKT, 2021.

-Nghiên cứu sản xuất mực in huỳnh quang trong công nghệ in offset; Phùng Anh Tuân, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Quang Hưng;Tạp chí KH&CN các trường ĐHKT, 2021.

-A study on the assessment of quality of printed sheets;Phùng Anh Tuân; Tạp chí KH&CN các trường ĐHKT, 2021.

-Nghiên cứu khả năng nhũ tương hoá của mực in offset tờ rời và dung dịch ẩm không sử dụng cồn IPA; Phùng Anh Tuân, Phạm Thị Hồng Chiến, Nguyễn Hà Anh;Tạp chí hóa học; Tập 57 (6e1,2); 2019.

-Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch ẩm không sử dụng cồn IPA đến độ tách của mực in offset tờ rời;Nguyễn Hà Anh, Phùng Anh Tuân, Nguyễn Quang Hưng;Tạp chí hóa học; Tập 56 (4e1,2); 2019.

- Nghiên cứu sản xuất dung dịch ẩm không sử dụng cồn IPA dùng trong công nghệ in offset;Phùng Anh Tuân, Nguyễn Hà Anh;Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Số 2, 2019.

-Nghiên cứu sử dụng etylen glycol monobutyl ete tăng khả năng thấm ướt của dung dịch ẩm trong công nghệ in offset;Nguyễn Văn Kiện, Nguyễn Tiến Hưng, Vi Đức Bình, Cao Hồng Hà, Phùng Anh Tuân;Tạp chí hóa học, Tập 55 (5e34), 2017.

- An improvement in aqueous dispersion stability of colour pigment particles covered by polymers;Hoang Thi Kieu Nguyen, Phung Anh Tuan, Tran Van Thang, Nguyen Quang Hung;Journal of Printing Media; 2008.

-Influence of the mass ratio of pigment particles to monomers on the formation of colored resin particles used in water-based inks;Hoang Thi Kieu Nguyen, Phung Anh Tuan, Nguyen Quang Hung;Journal of Chemistry and Application; 2008.

3. Báo cáo hội nghị quốc gia/ quốc tế:

-A study on polymer coated colour pigments for water-based ink; T. K N. Hoang, Phung Anh Tuan, R. Finsy and L. Deriemaeker;Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technology; 6-2008, Vol. 42, p662.

-A study of the preparation of pigment particles covered by film-forming polymers that are applied for water-based inks;Phung Anh Tuan, N.Q.Hung, H.T.K.Nguyen;The 20th scientific conference HUT proceeding, 2006.

-Research and manufacture antifoam additives in water based flexo ink;N.Q.Hung, H.T.K.Nguyen, Phung Anh Tuan, H. N. Son; 2006.

-Colored fine resin particles used for water-based ink-jet inks;Phung Anh Tuan; H.T.K.Nguyen, T.V.Thang;The book of abstracts of Printing of Functional Materials conference, Manchester - UK, 2006.

-Aqueous dispersion of dry pigments used in production process of colored resin particles;H.T.K.Nguyen, T.V.Thang, Phung Anh Tuan, N.V.Cuong;RSCE 2005 proceeding; 2005.
Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Phạm Thị Hồng Chiến,Nghiên cứu khả năng cân bằng mực ẩm cho mực in UV offset. Bảo vệ 10.2020.

- Nguyễn Văn Huy, Đề tài:Nghiên cứu sử dụng pigment huỳnh quang trong chế tạo mực in offset. Bảo vệ năm 10.2020.

- Nguyễn Hà Anh. Đề tài:Nghiên cứu tương tác của dung dịch ẩm không sử dụng cồn Iso Propyl Alcohol đến mực in offset. Bảo vệ 10.2019.
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có
Các thông tin khác: 

4. Đề tài & dự án:

1.Nghiên cứu tổng hợp sợi polyme compozit sinh học PLA cốt gỗ sử dụng làm vật liệu in 3D,Trường ĐH Bách Khoa HN, MS: T2020-PC-051. Chủ nhiệm đề tài.(Đang thực hiện)

2.Nghiên cứu chế tạo dung dịch ẩm không IPA (Isopropyl alcohol) sử dụng cho công nghệ in offset, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, MS: B2016-BKA-12. Chủ nhiệm đề tài. (Đã NT)

3.Nghiên cứu xây dựng Colour profile cho hệ thống thiết bị sử dụng trong ngành in, Trường ĐH Bách Khoa HN, MS: T2008-41. Chủ nhiệm đề tài.(Đã NT)

4.Nghiên cứu sản xuất chất tẩy rửa lô trong máy in offset dùng mực in UV, Trường ĐH Bách Khoa HN,MS: T2006-83.Chủ nhiệm đề tài.(Đã NT)

 
You are here: Home Danh mục Cán bộ TS. Phùng Anh Tuân