School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Việt Cường

4x6 cuong 2 ho chieuHọ và tên : TS Nguyễn Việt Cường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : c Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Các môn giảng dạy:

 • - Nhập môn kỹ thuật in và truyền thông
 • - Kỹ thuật in 1

Hướng nghiên cứu:

 • - Hướng 1: Nghiên cứu các kỹ thuật tách chiết hợp chất polyme
 • - Hướng 2: Nghiên cứu nâng cao chất lượng mực in phun gốc nước bằng các phương pháp tách
 • - Hướng 3: Nghiên cứu chế tạo mực in trên gốm sứ thủy tinh thân thiện với môi trường
 • - Hướng 4: Tin học hóa quá trình sản xuất in

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. “A database for polymer chromatography ” Bernd Trathnigg, Muhammad Imran Malik, Otto Jamelnik, Nguyen Viet Cuong. 3rd International symposium on the separation and characterization of natural and synthetic macromolecules (SCM-3); January 31st - February 2nd, 2007, Amsterdam, The Netherlands.

2. “Prediction of retention in liquid chromatography of polymers with isocratic and gradient elutionBernd Trathnigg, Muhammad Imran Malik, Otto Jamelnik, Nguyen Viet Cuong. European polymer congress 2007 (OC8.3.8); July 01st – 06th, 2007, Portoroz, Slovenia.

3. “The effect of temperature on separation in Liquid chromatography of functional polymer” Nguyen Viet Cuong, Bernd Trathnigg Austrian Chemistry Days 13th, August 24th –27th 2009, Vienna, Austria

4. “A database for polymer chromatography: dependence of interaction parameter on mobile phase composition” Bernd Trathnigg, Muhammad Imran Malik, Otto Jamelnik, Nguyen Viet Cuong. Analytica Chimica ACTA 604, 2007, 39-44.

5. “Monofunctional polymers in liquid adsorption chromatography:Determination of the interaction parameter in the range of weak interaction” Bernd Trathnigg, Muhammad Imran Malik, Nguyen Viet Cuong, Alexander M. Skvortsov. Journal of Chromatography A; 2008, 1207, 122-129.

6. “A data base for polymer chromatography: Temperature dependence of interaction parameters in liquid adsorption chromatography” Bernd Trathnigg, Nguyen Viet Cuong, Hasnat Ahmed Journal of Separation Science 32, 2009, 2857-2863

7. “Adsorption interaction parameter of polyethers in ternary mobile phases: The critical adsorption line” Nguyen Viet Cuong, Bernd Trathnigg

Journal of Separation Science 33, 2010, 1064-1071

 

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Cần học viên cao học thực hiện đề tài "Tin học hóa quá trình sản xuất in"

 
You are here: Home Danh mục Cán bộ TS. Nguyễn Việt Cường