School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Phùng Anh Tuân

1517743_786108944748158_1573942803_o.jpg

Họ và tên: TS. Phùng Anh Tuân (Trưởng Bộ môn)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

PGS. TS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

hoang-kieu-nguyenHọ và tên: PGS. TS Hoàng Thị Kiều Nguyên

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070 

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Quang Hưng

NQHungHọ và tên : ThS. Nguyễn Quang Hưng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

 

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Việt Cường

4x6 cuong 2 ho chieuHọ và tên : TS Nguyễn Việt Cường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : c Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

NTHieuHọ và tên : ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

Dr. Ngoc A. Nguyen

 • 2018-P07785 NAN2

Assistant Professor (Đã chuyển công tác)

Building C4-5, 203

Department of Printing Technology

School of Chemical Engineering

Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam

Phone: + 84 (0) 24 3868 3797

Fax: +84 (0) 24 3868 0070

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

ThS. Dương Hồng Quyên

no_imageHọ và tên : ThS. Dương Hồng Quyên

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 Nhà C3-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 3797

Fax : + 3 8 68 2610

Đọc thêm...
 

ThS. Hoàng Thanh Bình

 

HTBinhHọ và tên : ThS. Hoàng Thanh Bình

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

 

 

Đọc thêm...
 

KS. Nguyễn Thị Thu Hà

no_imageHọ và tên : KS Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

KS. Trần Thị Thu Trang

no_imageHọ và tên : KS. Trần Thị Thu Trang

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email :   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

KS. Lưu Bách Hiệp

no_imageHọ và tên: KS. Lưu Bách Hiệp

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 203 nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 

PGS. TS. Trần Văn Thắng

TVThangHọ và tên : PGS. TS Trần văn Thắng (Đã nghỉ hưu)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 – C4-5 – Viện Kỹ thuật Hóa học.

Email : t Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070 

Đọc thêm...
 

TS. GVC. Đỗ Khánh Vân

 do-khanh-vanHọ và tên : TS Đỗ Khánh Vân (Đã nghỉ hưu)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203-C4-5-Viện Kỹ thuật Hóa học

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 3797

Fax : + 3 8 68 2610

Đọc thêm...
 

TS. Bùi Thị Tuyết Loan

bui-tuyet-loanHọ và tên : TS. Bùi Thị Tuyết Loan (Đã nghỉ hưu)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 203 nhà C4-5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 024 3868 3797

Fax : +024 3868 0070

Đọc thêm...
 
You are here: Home Danh mục Cán bộ