School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các sách đã xuất bản

Giáo trình, Tài liệu giảng dạy, Sách tham khảo đã xuất bản và biên soạn:

1. Giáo trình: Tiếng Anh dành cho sinh vien ngành Công nghệ hóa học, Xuất bản năm 2004.
2. Giáo trình: Bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy, Tái bản năm 2013.
3. Giáo trình: Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza, Xuất bản năm 2005.
4. Giáo trình : Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy, Xuất bản năm 2010.
5. Giáo trình: Công nghệ sản xuất bột giấy (02 Tập), Xuất bản năm 2015.
6. Sách tham khảo: Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, Xuất bản năm 2016. 
7. TLGD: Hóa học xenluloza, 2008
8. TLGD: Hóa học gỗ, 2008
9. TLGD: Các bài thí nghiệm Hóa học gỗ và Hóa học xenluloza, 2011
10. TLGD: Các bài thí nghiệm chuyên ngành (Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy), 2011.
11. TLGD: Hướng dẫn thực hịên Đồ án chuyên ngành, 2012

1161042 359 1293523932 Co so hoa hoc go va xenluloza Tap 2 thiet-bi-nganh-giay-tap-1-thiet-bi-san-xuat-bot-giay small yng1409305701 scan64.0001
T1 T2   sach dat hang  
 
Giáo trình, sách tham khảo sắp xuất bản:
1. Công nghệ tái chế giấy: Năm 2016;
2. Công nghệ sản xuất giấy: Năm 2016.
 
You are here: Home Sách xuất bản