School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Bộ môn thực hiện triển khai nghiên cứu khoa học, dịch vụ KHKT và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sau:

alt- Phân tích, nghiên cứu tính chất hóa-lý học của gỗ và nguyên liệu thực vật xơ sợi;
- Cải tiến các phương pháp nấu, tẩy trắng bột giấy và sản xuất giấy truyền thống;
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất bột giấy và các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm, phế thải nông-lâm nghiệp;
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ keo CMC dán gỗ/giấy;
- Xử lý nước thải công nghiệp giấy;  
Chuyển hóa sinh khối lignoxenlulozơ thành hóa chất (etanol, các hợp chất furan, ...) và vật liệu (nanoxenlulozơ, vật liệu xử lý môi trường, vật liệu mới khác); 
- Nghiên cứu chế tạo xúc tác zeolite thế hệ mới và xúc tác axit rắn từ sinh khối lignoxenlulozơ; 
- Tham gia xây dựng các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành, Đánh giá Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO, VILAS... ngành giấy;
- Tư vấn kỹ thuật-công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và sử dụng giấy, chế biến hóa học gỗ, ván nhân tạo. 
 
Qua kết quả nghiên cứu khoa học, đã hình thành nhóm nghiên cứu "Vật liệu mới và hóa chất từ sinh khối lignoxenlulozơ" (Lignocellulosic Biomass based New Materials and Chemicals in Vietnam), bao gồm các nghiên cứu cơ bản và cơ bản định hướng ứng dụng về công nghệ chuyển hóa nguyên liệu xơ sợi (gỗ, phế phụ phẩm nông nghiệp, chất thải công nghiệp giấy) thành vật liệu mới, vật liệu nano, hóa chất "xanh", ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm, ...
 
Kết quả chuyển giao công nghệ:
alt

Năm

Công nghệ

Đơn vị nhận chuyển giao

2007-2009

Công nghệ thân thiện môi trường sản xuất bột giấy từ nguyên liệu cây ngắn ngày (cỏ Voi lai, Ngô)

Công ty TNHH Hưng Hà

2016

Hóa chất khử axit và nâng cao độ bền của tài liệu giấy lưu trữ

Trung tâm Tu bổ - Phục chế tài liệu lưu trữ

Danh mục các đề tài NCKH và CN tiêu biểu:

Dạng

đề tài

Tên đề tài

Cấp

Năm

triển khai

Ghi chú

NCCB

Xử lý chất thải khó phân hủy bằng phương pháp sinh hóa

Nhà nước

1996-1997

Đã hoàn thành

NCCB

Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học

Nhà nước

1998-2000

Đã hoàn thành

KHCN

Thu hồi xút trực tiếp từ dịch đen của nhà máy sản xuất bột giấy không tạo ra chất thải rắn

Bộ GD&ĐT

2001-2002

Đã hoàn thành

NCCB

Các chất sinh học có hoạt tính sinh học để tăng khai thác dầu mỏ

Nhà nước

2001-2004

Đã hoàn thành

NCCB

Nghiên cứu thủy phân sinh khối thực vật trong điều kiện mềm để sản xuất cồn nhiên liệu

Nhà nước

2006-2008

Đã hoàn thành

KHCN

Nghiên cứu khả năng sử dụng Lá keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi

Bộ GD&ĐT

2009-2010

Đã hoàn thành

KHCN

Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất etanol nhiên liệu từ gỗ phế liệu nguyên liệu giấy

Bộ Công thương

2009-2011

Đã hoàn thành

KHCN

Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong sản xuât bột giấy từ thân cây ngô phế thải tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường

Bộ GD&ĐT

2010-2011

Đã hoàn thành

KHCN

Nghiên cứu và phát triển khả năng sử dụng rơm rạ làm nguồn nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học

Bộ KHCN

2013-2014

Đã hoàn thành

KHCN

Tổng hợp zeolit ZSM5 trên nền hạt mang từ tính, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxy để tổng hợp andehit và phản ứng phân hủy lignin

Bộ KHCN

(Quỹ Nafosted)

2014-2015

Đã hoàn thành

KHCN

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác mới có hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5, ứng dụng cho chuyển hóa sinh khối lignocellulose thành hóa chất "xanh"

Bộ KHCN (Quỹ Nafosted)

2016-2019

Đang thực hiện

KHCN

Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối lignoxenlulozơ thành hydroxymethylffurfural (HMF) bằng hệ xúc tác axit rắn chế tạo từ nguồn phế liệu gỗ

Bộ GD&ĐT

2017-2018

Đang thực hiện

 

 

 
 
You are here: Home NCKH và CGCN