School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các môn học do Bộ môn giảng dạy

1. Mục tiêu đào tạo, kết quả mong đợi:

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng:

(1)Về công nghệ và sản xuất:

- Phân tích các vấn đề khoa học kỹ thuật, xây dựng và áp dụng các giải pháp về công nghệ sản xuất bột giấy và  giấy trên cơ sở nghiên cứu và lựa chọn tài liệu kỹ thuật, các phát minh sáng chế mới, kết hợp với kiến thức thực tiễn;

- Tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm và sản phẩm trong quá trình sản xuất bột giấy và giấy;

- Nghiên cứu và áp dụng các quy trình công nghệ và quy trình sản xuất bột giấy và giấy, đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất;

- Lựa chọn và sử dụng hiệu quả trang thiết bị công nghiệp, nguyên liệu và vật liệu phụ trợ;

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về điều chỉnh và thiết kế các bộ phận hoặc công đoạn của dây chuyền sản xuất theo quy trình sản xuất;

- Vận hành quá trình sản xuất theo quy trình công nghệ sản xuất bột giấy và giấy. 

 (2) Về thiết kế, chế tạo:

- Phân tích các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết, đưa ra mục tiêu và các giải pháp về thiết kế các sơ đồ công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trên cơ sở kiến thức chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật cập nhật và kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn;

- Thiết kế các dây chuyền công nghệ mới trong sản xuất bột giấy và giấy;

- Lựa chọn các thông số công nghệ, tính toán thiết kế, lập luận kinh tế-kỹ thuật và lựa chọn thiết bị;

- Phân tích và lập dự toán thiết kế trong sản xuất bột giấy và giấy;

- Phân tích và đánh giá các phương án tối ưu đối với từng công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất;

- Soạn thảo tài liệu kỹ thuật, bao gồm các nhịêm vụ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

 

(3)Về nghiên cứu khoa học:

- Phân tích các vấn đề đương đại, xây dựng và giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ trong lĩnh vực chế tạo hóa chất và vật liệu mới từ sinh khối lignocellulose (bao gồm hóa chất cơ bản; nhiên liệu sinh học; phụ gia nhiên liệu; protein vi sinh; cellulose vi sinh; vật liệu xúc tác, hấp phụ/siêu hấp phụ; vật liệu siêu lọc; nanocellulose và vật liệu mới trên nên nanocellulose);

- Lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất bột giấy và giấy, chế biến sinh-hóa học vật liệu lignocellulose.

 (4) Về tổ chức, quản lý:

- Tổ chức lao động tập thể trong điều kiện vận hành sản xuất, bao gồm lập kế hoạch sản xuất, các nhiệm vụ kỹ thuật và thiết kế và quản lý, điều hành quá trình triển khai thực hiện chúng; tìm ra các giải pháp tối ưu cho sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, giá thành và thời gian sản xuất, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh và an toàn khi sử dụng;

- Lập quy trình (trình tự tiến hành) từng công việc thuộc phạm vi kỹ thuật, công nghệ; phân bố trang thiết bị, máy móc và bố trí chỗ làm việc hợp lý đối với công nhân vận hành;

- Giám sát kỹ thuật và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất bột giấy và giấy;

- Phân tích kinh tế-kỹ thuật đối với quá trình sản xuất.

 

Kết quả mong đợi:

1. Kiến thức chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy:

1.1. Các xu hướng và phương hướng phát triển công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

1.2. Kiến thức cơ sở về công nghệ và thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;

1.3. Yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm bột giấy và giấy;

1.4. Các nguyên tắc và phương pháp cơ bản về tính toán, thiết kế các quá trình công nghệ và quy trình sản xuất bột giấy và giấy;

1.5. Các nguyên tắc và phương pháp cơ bản về tính toán và thiết kế thiết bị công nghệ trên cơ sở tiếp cận và phân tích một cách hệ thống về công dụng, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thiết bị;

1.6. Chức năng và điều kiện vận hành của các công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành;

1.7. Phương pháp lập luận kinh tế-kỹ thuật trong thiết kế và lập dự án, tổ chức sản xuất và cơ sở marketing;

1.8. Các phương tiện và công cụ tính toán kỹ thuật, tin học, truyền thông và thông tin;

1.9. Cơ sở quản lý, tổ chức lao động và tổ chức sản xuất;

1.10. Chế độ lao động, nguyên tắc vệ sinh an toàn lao động.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

2.1. Nghiên cứu và thiết kế các đối tượng thuộc lĩnh vực công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

2.2. Tổ chức và triển khai các nghiên cứu khoa học-công nghệ trong lĩnh vực sản xuất bột giấy và giấy, chế biến sinh-hóa học nguyên liệu lignoxenluloza;

2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của các quá trình sản xuất và sử dụng bột giấy và giấy;

2.4.Lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành;

2.5. Tư duy hệ thống và tư duy phê bình;

2.6. Năng động, sáng tạo và nghiêm túctrong công việc chuyên môn;

2.7.Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

2.8.Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1. Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành);

3.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

3.3. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống, thiết kế sản phẩm và đề xuất các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường hiện đại:

4.1.Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa;

4.2.Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án;

4.3. Năng lực tham gia thiết kế hệ thống và các quá trình công nghệ, thiết kế sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến, sản xuất hóa chất;

4.4. Năng lực tham gia thực thi triển khai việc thiết kế hệ thống và quy trình công nghệ, sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến, sản xuất hóa chất;

4.5. Năng lực vận hành, khai thác các hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất để đưa ra các sản phẩm theo yêu cầu cũng như thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật vào việc tăng hiệu quả, hiệu suất của quá trình.

2. Các học phần do Bộ môn phụ trách:

- Chương trình Đại học: Cử nhân và Kỹ sư Kỹ thật Hóa học- Định hướng CN Xenluloza & Giấy: 

+ Các học phần bắt buộc CT Cử nhân KTHH:
Theo CTĐT 2009 (Áp dụng cho hết K62):
- Hóa học gỗ;
- Hóa học xenluloza;
- Công nghệ sản xuất bột giấy;
- Công nghệ sản xuất giấy;
- Thí nghiệm chuyên ngành;
- Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;
- Đồ án môn học chuyên ngành.
Theo CTĐT 2017 (Áp dụng từ K63):
- Công nghệ sản xuất bột giấy;
- Công nghệ sản xuất giấy;
- Thí nghiệm chuyên ngành;
- Đồ án môn học chuyên ngành.
+ Các học phần bắt buộc CT Kỹ sư KTHH (CTĐT 2009):
- Công nghệ sản xuất bột giấy tái chế;
- Hóa học phần ươt;
- Sản xuất bột giấy hiệu suất cao;
- Tráng phủ giấy;
- Bảo vệ môi trường trong công nghiệp giấy;
- Thí nghiệm công nghệ bột giấy và giấy.
 
+ Các học phần tự chọn CT Kỹ sư KTHH (CTĐT 2009):
- Tính chất của giấy và thử nghiệm;
- Nâng cao tính năng in ấn của giấy; 
- Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy;
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp giấy;
- Công nghệ sản xuất giấy tissue;
- Cơ sở công nghệ chế biến hóa học gỗ.

+ Các học phần bắt buộc CT Kỹ sư KTHH (CTĐT 2017):
- Hóa học sinh khối;
- Công nghệ hóa chất và vật liệu mới từ sinh khối;
- Công nghệ tái chế giấy;
- Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy;
- Ứng dụng CNSH trong công nghiệp giấy và xenlulo vi sinh;
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm bột giấy và giấy;
- Xử lý và tận dụng chất thải công nghiệp giấy;
- Thiết kế nhà máy sản xuất bột giấy và giấy;
- Thí nghiệm công nghệ bột giấy và giấy
 
- Chương trình Cao học: ThS Kỹ thuật và ThS Khoa học Ngành Kỹ thuật hóa học:
- Công nghệ tiên tiến sản xuất bột giấy;
- Sản xuất các loại giấy đặc biệt;
- Kiểm soát chất lượng các sản phẩm giấy và cactong;
- Lý học giấy;
- Chế biến sinh-hóa vật liệu lignoxenluloza;
- Công nghệ các hóa chất từ nguyên liệu thực vật;
- Công nghệ vật liệu từ gỗ;
- Biến tính xenluloza và lignin.
Các môn học do Bộ môn đảm nhận luôn được đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy. Các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập được chú trọng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Trong quá trình học tập sinh viên được đi thực tập, thực tế tại 3-4 nhà máy sản xuất bột giấy và giấy.

Hình ảnh: Nhà máy sản xuất bột giấy hóa-nhiệt-cơ tẩy trắng

BCTMP20Plant

 

Thành tích đào tạo

- Đào tạo Đại học: > 450 Kỹ sư chính quy và tại chức;

- Sau đại học: ThS 26; TS 03

Hiện nay mỗi năm có khoảng 20-25 Kỹ sư tốt nghiệp ra trường. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ hóa học, hóa học gỗ và xenluloza, công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, được thực tập tại các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy.

Các Kỹ sư, ThS, TS tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực Sản xuất bột giấy và giấy, Sản xuất vật liệu, Chế biến hóa-sinh học sinh khối thực vật, Công nghệ hóa học, tại các Nhà máy giấy, các Công ty kinh doanh hóa chất thiết bị, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước.

 

Hình ảnh: Nhà máy sản xuất bột giấy (bột hóa) tẩy trắng

Kraft20Plant

 
You are here: Home Đào tạo