School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS.TS. Lê Quang Diễn

Anh_Dien

Họ và tên:PGS.TS. Lê Quang Diễn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng D402-Nhà D1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04 38684955

Fax: 04 38680070

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:
Đại học:
- Công nghệ sản xuất bột giấy
- Xử lý và tận dụng thải công nghiệp giấy
- Ứng dụng CNSH trong công nghiệp giấy
Cao học:
- Công nghệ Hóa học xanh
 
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 - Ứng dụng enzyme trong công nghiệp giấy
- Hóa chất cơ bản, nhiên liệu và các sản phẩm sinh học từ lignocellulose
- Nanocellulose và vật liệu mới trên nền cellulose/nanocellulose
- Giấy tráng phủ polyme phân hủy sinh học làm bao bì thực phẩm, dược phẩm
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY:
1. Phan Huy Hoang,Le Quang Dien (2015), Synthesis of magnetically recyclable ZSM-5 zeolite for styrene epoxide rearrangement reaction,Chemical Engineering Journal,262:140–145. 
2.Dien Le Q, Phuong NT,Hoa DT, Huy Hoang P. (2015), Efficient pretreatment of vietnamese rice straw by soda and sulfate cooking methods for enzymatic saccharification.Appl Biochem Biotechnol.,175(3):1536-47.
3.Nguyen Thi Minh Phuong,Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Phan Huy Hoang (2015) Optimization of Alkaline Pretreatment of Rice Straw for Enzymatic Saccharification in Bioethanol Production. Journal of Science and Technology Technical Universities, 105A, pp. 56−61.
4.Le Quang Dien, Thai Dinh Cuong, Phan Huy Hoang, Doan Thai Hoa,Luu Trung Thanh (2015), Production of Dissolving Cellulose from Rice Straw in Vietnam by Pre-hydrolysis Kraft Pulping, International Journal of Materials Chemistry and Physics,Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 359-365.
5. Nguyen Thi Hoa, Le Quang Dien, Michael Angelo, B.Promentilla, Krista Danielle S. Yu, Kathleen B. Aviso (2016), A model for multi-criterion disaster vulnerability assessment of economic systems: implications for Vietnam’s bioethanol policy, 18, 1917-1929.
6. Nguyen Thi Minh Phuong, Phan Huy Hoang, Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Optimization of sodium sulfide treatment of rice straw to increase the enzymatic hydrolysis in bioethanol production (2017), Clean Technology and Environmental Policy, 19, 1313-1322.
7.Phan Huy Hoang, Anh Tuan Hoang, Nguyen Hoang Chung, Le Quang Dien, Xuan Phuong Nguyen & Xuan Duong Pham (2017), The efficient lignocellulose-based sorbent for oil spill treatment from polyurethane and agricultural residue of Vietnam, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.
8. Phan Huy Hoang, Nguyen Thi Nhung, and Le Quang Dien (2017), Synthesis of mesoporous Cr/ZSM-5 and W-Cr/ZSM-5 zeolite catalysts for oxidation of unsaturated fatty acid, AIP ADVANCES, 7, 105311, 2158-3226.
9. Nguyen Hoang Chung, Le Quang Dien, Thai Dinh Cuong, Nguyen Van Lieu and Phan Huy Hoang (2018), Influence of the acidity of solid catalyst HSO3-ZSM5 on the hydrolysis of pretreated corncob, RSC Advances, Vol. 8, 41776–41781.
10. Lê Quang Diễn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Hoàng Chung (2018), Preparation of bio-char from Acacia Sawdust and Sugarcane bagasse for Solid acid Catalyst Fabrication, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7(2), 99-105.
11. Nguyen Trung Thanh,Giang Thi Phuong Ly, Le Quang Dien, Nguyen Thi Tuyet, Nguyen Ngoc Thien, Bui Thi Hai, Nguyen Thi Hue (2019), Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from wood-derived glucose using carbonaceous sulfonated catalyst at a low temperature in water-isopropanol medium, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8 – issue 1 (2019) 30-35.
12. Lê Quang Diễn, Nguyễn Thế Sáng, Nguyễn Thành Long (2019), Chế tạo vi sợi nanocellulose từ bùn thải nhà máy giấy bằng phương pháp thủy phân sử dụng axit sunfuric bổ sung hydropeoxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 133, 085-090. 
 13. Nguyen Trung Thanh, Nguyen Hoang Chung, Chu Thi Hoa, Le Quang Dien (2019), Preparation and Characterizations of Nanocellulose from Wood Pulp using Hydrolysis Method, Journal of Science & Technology, 134, 011-014.
14. Ngo Hong Nghia, L.A. Zenitova, Le Quang Dien, Dao Ngoc Truyen (2019), The Method of Obtaining Amorphous Nanosized Silicon Dioxide from Rice Production Waste, Ecology and Industry, 23(4), 30-35.
15. Nguyen Hoang Chung, Nguyen Thi Minh Phuong, Le Quang Dien, Nguyen Viet Khanh, Nguyen Thi Hue (2019), Saccharification of Acacia mangium wood sawdust with dilute sulfuric acid for furfural production, Vietnam Journal Chemistry  57(6), 753-757.
16. Nguyen Trung Thanh, Nguyen Hoang Long, Le Quang Dien,Giang Thi Phuong Ly, Phan Huy Hoang, Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Thị Hue (2020), Preparation of carbonaceous solid acid catalyst from acacia mangium wood sawdust for conversion of same source into 5-hydroxymethylfurfural, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental effects, 42(6), 730-739.
17.Le Quang Dien, Thai Dinh Cuong, Nguyen Thi Minh Phuong, Phan Huy Hoang, Dao Ngọc Truyen, Nguyen Thị Thi Minh Nguyet (2020), Nanocellulose Fabrication from Oryza sativa L. Rice Straw using Combined treatment by Hydrogen Peroxide and dilute Sulfuric Acid Solution, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental effects,doi.org/10.1080/15567036.2019.1687617.
18. Nguyen Hoang Chung, Lê Quang Dien, ..., (2020) Comparative Study on the conversion of Acacia mangium Wood Sawdust-derived Xylose-containing Acid Hydrolysate to Furfural by Sulfonated Solid Catalysts prepared from different Lignocellulosic Biomass Residues, Wood Science and Technology, 55, 659-679. 

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:
1. Công nghệ chế biến hóa học gỗ, NXB Nông Nghiệp, 2014.
2. Công nghệ sản xuất bột giấy (2 Tập: Sản xuất bột hóa & Sản xuất bột cơ), NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.
3. Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.
 
HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN: 01
 
 
 
CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:
1. Nghiên cứu sử dụng xylanase cho tẩy trắng bột giấy sunfat /Đề tài cấp Trường/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2007/Đã nghiệm thu.
2. Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất bột giấy từ nguyên liệu ngắn ngày (cỏ voi lai) để tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường/ Bộ KHCN/Tham gia/ Năm thực hiện: 2007-2009/ Đã nghiệm thu.
3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột giấy từ phế thải nông nghiệp - thân cây cỏ Voi lai/Bộ NN&PTNT/Tham gia/Năm thực hiện: 2008-2009/Đã nghiệm thu.
4. Nghiên cứu sử dụng lá cây keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi /Bộ GD&ĐT/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2009-2010/ Đã nghiệm thu.
5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannanase tái tổ hợp, ứng dụng trong công nghệ tẩy trắng bột giấy/ Bộ Công thương/ Tham gia/Năm thực hiện:2009-2011/Đã nghiệm thu.
6. Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất etanol nhiên liệu từ gỗ phế liệu nguyên liệu giấy/Bộ Công thương/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2011/ Đã nghiệm thu.
7. Nghiên cứu công nghệ tạo phân bón hữu cơ từ một số dạng phế thải khai thác và chế biến lâm sản/Bộ NN&PTNT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2012/ Đã nghiệm thu.
8. Nghiên cứu ứng dụng enzym trong sản xuất bột giấy từ thân ngô phế thải tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường/Bộ GD&ĐT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2011/Đã nghiệm thu.
9. Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol/Bộ Công thương/Tham gia/Năm thực hiện: 2013-2015.
10. Nghiên cứu sử dụng khoáng chất tại địa phương và ozone để xử lý cơ hóa, khử màu nước thải từ công nghệ sản xuất bột giấy tẩy trắng hóa học tại Công ty cổ phần giấy An Hòa - Tuyên Quang/Sở KHCN Tuyên Quang/Tham gia/Năm thực hiện: 2014-2015.
11. Tổng hợp zeolit ZSM5 trên nền hạt mang từ tính, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxy để tổng hợp andehit và phản ứng phân hủy lignin/Quỹ Nafosted/Tham gia/Năm thực hiện: 2014-2015;

12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, dược phẩm/Bộ Công thương/Tham gia/Năm thực hiện: 2016-2018;

13. Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối lignoxenlulozơ thành hydroxymethylfurfural (HMF) bằng hệ xúc tác axit rắn chế tạo từ nguồn phế liệu gỗ/Bộ GD&ĐT/Chủ nhiệm/ Năm thực hiện: 2017-2018;

14. Chuyển hóa sinh khối thành hóa chất “xanh” quan trọng sử dụng xúc tác có hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5/Quỹ Nafosted/Tham gia/ Năm thực hiện: 2016-2019;

15. Các hợp chất furan no giàu năng lượng từ phế liệu gỗ/Quỹ Nafosted/Chủ nhiệm/Năm thực hiện: 2018-2020.

16. Nghiên cứu công nghệ sản xuất protein đơn bào từ phế phụ phầm ngành giấy/Bộ Công thương/Chủ nhiệm/Năm thực hiện: 2019-2020.


 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS.TS. Lê Quang Diễn