School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

phuongnguyen

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 212-Nhà C4-5

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 024 38684955

Fax: 024 38680070

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:Đại học:

- Hóa học gỗ

- Hóa học xenluloza

- Hóa học xenluloza-giấy

Cao học: Không

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

- Tính chất lý hóa học của nguyên liệu thực vật;

- Công nghệ sản xuất etanol sinh hoc từ phế phụ phẩm nông nghiệp;

- Biến tính keo ureformaldehyde, phenolformaldehyde bằng các hợp chất cao phân tử;

- Sản xuất ván nhân tạo thân thiện với môi trường.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ:

1.Nguyen Thi Minh Phuong, Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Phan Huy Hoang (2015) Optimization of Alkaline Pretreatment of Rice Straw for Enzymatic Saccharification in Bioethanol Production. Journal of Science and Technology Technical Universities, 105A, pp. 56−61.

 3. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa (2014) Tiền xử lý rơm rạ bằng axit axetic bổ sung axit clohydric và đường hóa bằng enzyme cho sản xuất etanol sinh học. Tạp chí KH&CN các Trường Đại học Kỹ thuật, số 98, Tr. 130 −134.

 4.Thi Minh Phuong Nguyen, Huy Hoang Phan, Quang Dien Le, Dinh Cuong Thai, Van Tuat Nguyen, and Thai Hoa Doan (2014), Study on Pretreatment Methods for Rice Straw of Several Varieties in Vietnam, Proc. of The 8th Korea-ASEAN Joint Symposium 2014, August 18-22, Korea University, Korea.

5. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Thị  Trịnh (2013) Thành phần hóa học cơ bản và tính chất lý học của rơm rạ một số giống lúa sử dụng cho sản xuất etanol sinh học. Tạp chí Hóa học T51, số 6(ABC) Tr 810-823.

 6. Doan Thai Hoa, Nguyen Thi Minh Phuong, Le Quang Dien (2012), Delignification of rice straw by acetic acid for enzymatic saccharification, Proc. of Int. Symp. on Sust. Develop. and Human Sec. in Southeast Asia through Bioref. and Low Cost House (SABH 2012), Kyoto, Japan.

 7.Le Quang Dien, Doan Thai Hoa, Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Thi Minh Nguyet (2011),Rice straw and corn stalk in Northerrn Vietnam as potential lignocellulosic source for production of bioethanol and other value-added products, Proceeding of 8thBiomass-Asia Workshop, Hanoi-Vietnam

 8. Нгуен Тхи Минь Фыонг, Гамова И.А. (2008)Снижение токсичности древесно-волокнистых плит средней плотности в модифицированных образцах без трудоемкости изготовления образцов плит.Сборник молодых ученных Санкт-Петербургской Государственной Лесотехнической Академии.

9. Нгуен Тхи Минь Фыонг, Гамова И.А. (2007) Снижение токсичности древесно-волокнистых плит средней плотности с использованием высокомолекулярных акцепторов формалдегида. Сборник молодых ученных Санкт-Петербургской Государственной Лесотехнической Академии.

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:Không có

HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN: Không có

NCS ĐANG HƯỚNG DẪN: Không có

CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:

1. Nghiên cứu điều kiện thủy phân gỗ bạch đàn urô bằng axit sunfuric loãng cho sản xuất etanol/Đề tài cấp Trường/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2009/ Đã nghiệm thu

2. Nghiên cứu thành phần sinh khối của một số cây nguyên liệu giấy (keo tai tượng, keo lai, bạch đàn uro) làm cơ sở định hướng cho việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên rừng Việt Nam/ Đề tài cấp trường/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2011/ Đã nghiệm thu

3. Tối ưu hóa điều kiện tiền xử lý rơm rạ bằng CH3COOH cho quá trình đường hóa bằng enzym/ Đề tài cấp trường/ Chủ trì/ Năm thực hiện: 2012/ Đã nghiệm thu

4. Nghiên cứu sử dụng lá cây keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi /Bộ GD&ĐT/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2010/ Đã nghiệm thu.

5. Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất etanol nhiên liệu từ gỗ phế liệu nguyên liệu giấy/Bộ Công thương/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2011/ Đã nghiệm thu.

6. Nghiên cứu ứng dụng enzym trong sản xuất bột giấy từ thân ngô phế thải tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường/Bộ GD&ĐT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2011/ Đã nghiệm thu.

7. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn Mã số: KC 07.03/11−15 /Bộ KH&CN/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2013−2014/ Đã nghiệm thu.

8. Nhiệm vụ NĐT với Vương Quốc Anh: “Nghiên cứu và phát triển khả năng sử dụng rơm rạ làm nguồn nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học” Pha 1/ 2012−2014/ Tham gia/ Đã nghiệm thu.

9. Nghiên cứu chuyển hóa rơm rạ thành bioethanol và nanocellulose/ Đề tài cấp cơ sở/ Chủ trì/ Năm thực hiện 2016− 2017. Mã số T2016 –LN –24.

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Thị Minh Phương