School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Trung Thành

IMG 0027

Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202- Nhà C4-5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel.: 04 38684955

Fax: 04 8680070

 
CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY:
Đại học:
- Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy
- Công nghệ chế biến giấy loại và khử mực
- Tính chất của giấy và thử nghiệm
- Nâng cao tính năng in ấn của giấy
- Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy
 
Cao học: Không

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
- Biến tính lignin;
- Công nghệ và thiết bị sản xuất bột giấy tái chế;
- Công nghệ biodisel từ vi tảo.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ:
1. Nguyễn Trung Thành (2006). Nghiên cứu tái sinh chất hấp phụ của nhà máy xử lý khí/ Hội nghi khoa học lần thứ 20-ĐHBK HN.
2. Nguyễn Trung Thành (2007). Nghiên cứu tổng hợp lignosulfonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp xút/ Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 14-ĐHBK HN.
3. Nguyễn Trung Thành, Phạm Thị Minh Ngọc (2011). Nâng cao hiệu quả thủy phân bằng enzym gỗ keo tai tượng bằng xử lý kiềm ở nhiệt độ thấp/Tạp chí hóa học, T49, số 2(ABC).
4. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Ngân, Đinh thị Ngọ (2012), Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và phân tích thành phần hóa học dầu vi tảo họ Botryoccocus sp. làm nguyên liệu cho sản xuất biodiesel, Tạo chí Hóa học, T50, số 4A.
5.Đinh thị Ngọ, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Lệ Tố Nga (2013), Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học biodiesel, Kỷ yếu Hội nghị trí tuệ dầu khí Việt Nam-Hội nhập và phát triển bền vững.
6. Nguyễn Trung ThànhLê Quang Diễn, Nguyễn Thế Hào, Đinh Thị Ngọ (2013), Nghiên cứu chế tạo xúc tác Ca(NO3)2/SiO2, ứng dụng cho phản ứng giai đoạn hai trong quá trình tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo, Tạp chí Hóa học, T51, số 6(ABC).
7. Phan Huy Hoàng, Nguyễn Trung Thành, Doãn Thái Hòa, Bùi Diệu Thúy (2013), Tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosunfonat từ lignin thu hồi bằng tác nhân axit sunfuric, Tập chí Hóa học, T51, số 6.
8. Nguyễn Trung Thành, Đinh Thị Ngọ (2013), Nghiên cứu chế tạo xúc tác SO42-/ZrO2 ứng dụng cho phản ứng este hóa dầu vi tảo, Tạp chí Hóa học, T51, số 4(AB);
9. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Hà, Vũ Đình Duy (2014), Nghiên cứu sự phụ thuộc hiệu suất tạo methyl ester vào độ nhớt của hỗn hợp sản phẩm trong phản ứng tổng hợp methyl ester từ một số loại nguyên liệu điển hình, Tạp chí dầu khí, số 4.
10. Nguyen Khanh Dieu Hong, Nguyen Dang Toan, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Thi Ha (2014), Studying on the Relation Between Conversion and Product Viscosity in Methanolysis from Various Feedstocks, ISEPD 2014.
 
CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN: Không có

HỌC VIÊN CAO HỌC ĐANG HƯỚNG DẪN: Không có

NCS ĐANG HƯỚNG DẪN: Không có

CÁC ĐỀ TÀI KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA:
 1. Nghiên cứu sử dụng enzyme Xylanse để tẩy trắng bột Sunphat/Đề tài cấp trường/Tham gia/Năm thực hiện 2008
2. Nghiên cứu quy trình sản xuất bột giấy theo phương pháp tiết kiệm năng lượng, ít gây ô nhiễm môi trường sử dụng dung dịch nấu H2O2 bổ sung xúc tác Molipdat/Đề tài cấp trường/Tham gia/Năm thực hiện 2008
3. Nghiên cứu xử lý gỗ keo tai tượng (Acacia mangium) bằng phương pháp kiềm lạnh nhằm nâng cao hiệu quả thủy phân bằng enzym/Đề tài cấp Trường/ Chủ nhiệm/ Năm thực hiện: 2009.
4. Nghiên cứu khả năng sử dụng lá keo tai tượng làm nguyên liệu chế biến một số họp chất hoạt tính sinh học và phụ gia thức ăn chăn nuôi/Đề tài cấp bộ/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2011.
5. Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất etanol nhiên liệu từ gỗ phế liệu nguyên liệu giấy/Bộ Công thương/ Tham gia/ Năm thực hiện: 2009-2011/ Đã nghiệm thu.
6. Nghiên cứu ứng dụng enzym trong sản xuất bột giấy từ thân ngô phế thải tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường/Bộ GD&ĐT/Tham gia/ Năm thực hiện: 2010-2011/ Đã nghiệm thu.


 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Trung Thành