School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

LD5

Điện thoại: 0973604372

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

https://sites.google.com/site/vandinhsontho/

LD6

Địa chỉ load bài giảng : https://sites.google.com/site/vandinhsontho/documents

LD8

Đề tài cao học và nghiên cứu sinh

Lựa chọn nguyên liệu cho nhà máy khí hóa than theo công nghệ Shell Gasification - Vũ Đại Nguyên – Năm 2011

Đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu sinh khối – Võ Cao Hồng Thư - 2012

Phân tích chất lượng dầu bôi trơn để đánh giá khả năng sử dụng và tính mài mòn của turbin khí nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa – Nguyễn Hữu Thanh - 2012.

Nghiên cứu khả năng khí hóa sinh khối quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt  Nam - Nguyễn Quý Cương - Giai đoạn 2011 - 2014

Địa chỉ load báo cáo học viên :https://sites.google.com/site/vandinhsontho/thesis

LD4

 

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

  1. Lê Thi Hoai Nam, Nguyen Thi Thanh Loan, Tran Quang Vinh, Le Kim Lan,Van Dinh Son Tho,  Bao Lian Su; “ Study on the structural formation of new useful multiporous material nano–meso ZSM-5 and its application in producing biofuel”; Journal of Experimental Nanoscience, Volume 7, Issue 3, 2012.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17458080.2010.529170
  2. Van Dinh Son Tho, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Pham Van Thang, Nguyen Duc Hieu, Pham Phi Hung, Vo Thach Son; “Behavior investigation of hematite nanorods synthesized by hydrothermal method use in hydrogen fuel storage”; International Journal of Nanotechnology 2011, Volume 8 - Issue 3/4/5 - 201, 371-382. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=38213.
  3.  Le Thi Hoai Nam, Tran Quang Vinh, Nguyen Thi Thanh Loan,Van Dinh Son Tho, Bao-lian Su ; “ Preparation of biofuels by Catalytic cracking reaction of vegetable oil sludge“; Fuel;Volume 90, Issue 3, March 2011, Pages 1069–1075 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ