School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BM Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật

GS.TSKH.GVCC. Phan Đình Châu

phan-dinh-chauHọ và tên: GS.TSKH, GVCC. Phan Đình Châu (đã nghỉ hưu)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63;    Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Tuấn Anh

nguyen-tuan-anhHọ và tên: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ nơi làm việc: phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + 3 8 68 49 63;   Fax:

Đọc thêm...
   

PGS. TS. GVCC. Trần Khắc Vũ

vu1

Họ và tên: PGS. TS. GVCCC. Trần Khắc Vũ, Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email : vu.trankhac@hust.edu.vn

Tel : 844 3 8 68 49 63; Fax: 844 38684963

Đọc thêm...
 

TS. Hồ Đức Cường

ho-duc-cuongHọ và tên: TS. Hồ Đức Cường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63; Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Đinh Thị Phương Anh

dinh-phuong-anhHọ và tên:TS. Đinh Thị Phương Anh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C3-4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63; Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ

nguyen-thuy-myHọ và tên:Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63; Fax:

Đọc thêm...
 

TS. Đào Huy Toàn

dao-huy-toanHọ và tên:Đào Huy Toàn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63; Fax :

Đọc thêm...
 

ThS. Đoàn Thị Hiền

doan-thi-hienHọ và tên: PVGD. ThS. Đoàn Thị Hiền

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63; Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Lê Thị Thùy

Thuy Hoa duocHọ và tên:Lê Thị Thùy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 308 nhà C5

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 68 49 63

Đọc thêm...
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ