School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PTN Hóa Vô cơ

Các phòng thí nghiệm:

C1-403: Phòng thí nghiệm Hóa học Đại cương

C1-405: Phòng thí nghiệm Hóa học Vô cơ, Hóa học Đại cương

C1-406: Phòng thí nghiệm Hóa học Vô cơ, Hóa học Đại cương

C1-416: Phòng thí nghiệm Hóa học Đại cương

C1-417: Phòng thí nghiệm Hoá học Đại cương (Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao)

C1-401; C1-402; C1-407, C1-428 Phòng thí nghiệm chuyên đề, phòng nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Trang thiết bị nghiên cứu:

Xin xem link kèm hoặc liên hệ TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai.

 
You are here: Home Gallery