School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hướng nghiên cứu

  • - Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích các độc tố môi trường, độc tố trong thực phẩm và đồ uống; 
  • - Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích các đối tượng sinh học, dược và các chất chuyển hóa của chúng trong môi trường và trong cơ thể; 
  • - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và thành phần vật liệu xúc tác-hấp phụ, vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xử lý môi trường và sản xuất sạch; 
  • - Hóa phân tích trong công nghiệp 4.0: cảm biến hóa học, cảm biến tích hợp trong chẩn đoán y-sinh và y tế công cộng.
 
You are here: Home Nghiên cứu khoa học Hướng nghiên cứu