School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các môn giảng dạy

Giảng dạy cho đại học
Các môn học cơ sở cho sinh viên các ngành Kỹ thuật Hóa học, Hóa học, Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học và thực phẩm, Công nghệ vật liệu, In nhuộm.
1. Cơ sở hóa học phân tích
2. Thí nghiệm Hóa phân tích
3. Phân tích bằng công cụ
4. Thí nghiệm Phân tích bằng công cụ
5. Phân tích hóa lý
6. Hóa phân tích (cho chương trình tiên tiến Kỹ thuật điện tử y sinh)
Các môn chuyên ngành Hóa phân tích cho chương trình Cử nhân Hóa phân tích
1. Các phương pháp phân tích điện hóa
2. Các phương pháp phân tích quang học
3. Các phương pháp tách
4. Xử lý mẫu trong hóa phân tích
5. Xử lý số liệu trong hóa phân tích
6. Thí nghiệm chuyên ngành Hóa phân tích
Giảng dạy sau đại học
1. Xử lý số liệu trong hóa học
2. Phân tích môi trường
3. Các phương pháp tách trong Hóa phân tích
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ
1. Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Công nghệ hóa lý, Cử nhân hóa học.
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ Hóa học, thạc sĩ Công nghệ Môi trường
Đào tạo Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa phân tích
 
You are here: Home Đào tạo