School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các phòng thí nghiệm

Các phòng thí nghiệm Hóa phân tích đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu và phân tích dịch vụ trong lĩnh vực hóa học nói chung bao gồm:

- Phòng thí nghiệm Phân tích Hóa học: C1-409, C1-410

- Phòng thí nghiệm Phân tích hiện đại: C1-418, C1-425

 

Các trang thiết bị chính

received 2112122928872369 2

Hệ thống sắc ký khí - khối phổ (GC-MS) của Agilent: GC system 7890B; Detector MSD 5977B; Auto Sampler 7693
hplc-1100
Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Agilent 1100 detector DAD
 
You are here: Home Cơ sở vật chất