School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Vũ Thị Hồng Ân

vu-hong-anHọ và tên: Vũ Thị Hồng Ân
Địa chỉ: Phòng 410 - Nhà C1
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 3.869 2206
 
Các môn giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích
.
Hướng nghiên cứu
 • Hướng 1: Nghiên cứu chế tạo các bộ test nhanh, các loại cảm biến hóa học, sinh học có độ nhạy cao
 • Hướng 2: Công nghệ vật liệu nano ứng dụng trong y - sinh học
.
Đề tài, dự án tham gia nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 1. Tham gia đề tài Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Mã số T2006-88 - “Nghiên cứu xác định Titan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ điện tử  trên một số đối tượng công nghiệp”
 2. Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Mã số T2007-32 - “Xây dựng mô hình thực nghiệm nghiên cứu quá trình đồng hóa sắt trong rau”
 3. Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Mã số T2008-166 - “Nghiên cứu quá trình tạo màng chitosan và polypyrrole trên vi điện cực ứng dụng làm cảm biến sinh học trong phân tích hàm lượng đường trong máu”
.
Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:
 1. Vu Thi Hong An, Nguyen Le Huy, Tran Van Quang - Research of amoni absorption ability in water solution of synthetic zeolite - Proceedings of the 20th scientific conference, Hanoi University of Technology (2006)
 2. Vu Thi Hong An, Nguyen Le Huy, Tran Van Quang - Process of determining some basic chemical components with zeolite samples out by chemical analyzing and physical chemical methods - Proceedings of the 20th scientific conference, Hanoi University of Technology (2006)
 3. Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân - Nghiên cứu bổ sung vi lượng sắt cho rau muống trồng theo phương pháp thủy canh - Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số 63/2008
 4. Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Lê Huy - Phương pháp phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng của TiO2 đến chất lượng que hàn điện thép cacbon và thép hợp kim thấp - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 45-Số 1B - 5/2007
 5. Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân - Mô hình hóa thực nghiệm quá trình đồng hóa sắt trong rau muống - Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số 5(77)/2008
 6. Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Doãn Đức, Trương thị Ngọc Liên, Trần Đại Lâm - Cảm biến sinh học glucose oxidaza (Gox) trên cơ sở màng nanocompozit:polypyrrole/ống cacbonnano ứng dụng trong phân tích hàm lượng glucose - Tạp chí Hoá học. Số T.46 5A/2008
 7. Truong Thi  Ngoc Lien, Tran Dai Lam, Vu Thi Hong An, Tran Vinh HOANG, Duong Tuan Quang, Dinh Quang Khieu, Toshifumi Tsukahara, Young Hoon Lee, Jong Seung KIM - Multi-Wall Carbon Nanotubes (MWCNT) Doped Polypyrrole DNA Biosensor for Label Free Detection of Genetically Modified Organisms By QCM and EIS - Talanta, Volume 80, Issue 3, January 2010, Pages 1164-1169
 8. Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Hồng Ân - Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) bằng polianilin phủ trên vỏ trấu - Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 1/2010
Các sách đã xuất bản: không có
Học viên cao học đang hướng dẫn: không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có
Các thông tin khác: không có
 
 
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ ThS. Vũ Thị Hồng Ân