School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

nguyen-ngoc-hung

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng

Địa chỉ: Phòng 411 - Nhà C1

 Điện thoại: 3.869 2206

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm Hóa Phân tích

Hướng nghiên cứu
 • Hướng 1: Vật liệu spinel ứng dụng trong công nghiệp
 • Hướng 2: Phân tích kỹ thuật
  
 
Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:
 1. Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Lê Huy - Phương pháp phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng của TiO2 đến chất lượng que hàn điện thép cacbon và thép hợp kim thấp - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 45 - Số 1B (5/2007)
 2. Trần Trung, Nguyễn Ngọc Hưng - Ảnh hưởng của hàm lượng nickel kim loại đến hình thái, cấu trúc tinh thể hợp chất Lithiated spinel mangan dioxit - Tạp chí hóa học, T.46 (2A), 2008.
 3. Nguyễn Lê Huy,  Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Hưng - Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) bằng polianilin phủ trên vỏ trấu - Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 1/2010.
 4. Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Vu Manh Tuan, Nguyen Ngoc Hung - The formation of Silica nanoparticles on the wood flour and its characteristics - Vietnam Journal of Chemistry. Vol.50(6B) (12/1012)

Các sách đã xuất bản: không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có

Các thông tin khác: không có


 
You are here: Home Danh sách Cán bộ ThS. Nguyễn Ngọc Hưng