School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Nguyễn Lê Huy

huy-nguyenleHọ và tên: Nguyễn Lê Huy

Địa chỉ: Phòng 409 - Nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 84-4-38.692.206

Các môn giảng dạy: Không

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây

 • - Vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyme dẫn điện cấu trúc nano ứng dụng trong phân tích y-sinh-môi trường

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện:

 1. Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình tổng hợp nano DBSA-PANi theo phương pháp trùng hợp polyme dạng nhũ tương - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - T2008-31 - Chủ nhiệm (đã nghiệm thu)
 2. Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học màng composite polyanilin/ống cacbon nano ứng dụng định lượng cholesterol - T2010-22 - Chủ nhiệm (đã nghiệm thu)
 3. Nghiên cứu phát triển hệ vi cảm biến sinh học điện hóa tích hợp. Ứng dụng xác định nhanh độc tố Aflatoxin trong sữa - ĐT NCCB Nafosted 2010 - KTV. (đã nghiệm thu)
 4. Tổng hợp màng mỏng polyme chức năng gốc phenol ứng dụng làm cảm biến điện hóa phân tích nhanh và chọn lọc vết một số chất độc ô nhiễm nước - DT NCCB Nafosted 2011 - Thư ký, TVNCCC. (đã nghiệm thu)
 5. Chế tạo cảm biến sinh học điện hóa vi lưu sử dụng các hạt nano từ, ứng dụng trong nhận biết một số dấu ấn ung thư nhằm chẩn đoán sớm ung thư vú ở người - ĐT NCCB Nafosted 2012 - Thư ký, TVNCCC. (đã nghiệm thu)

Các công trình nghiên cứu đã được công bố:

Trong nước

 1. Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Lê Huy, Trần Văn Quảng (2006) - Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni trong môi trường nước của Zeolit tổng hợp - Hội nghị khoa học lần thứ 20, phân ban công nghệ Hóa học, tiểu ban Công nghệ hóa học Vô cơ - ĐHBK.HN-10/2006
 2. Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Lê Huy, Trần Văn Quảng (2006) - Quy trình xác định một số chỉ tiêu hóa học mẫu Zeolit bằng phương pháp hóa học và hóa lý - Hội nghị khoa học lần thứ 20, phân ban công nghệ Hóa học, tiểu ban Công nghệ hóa học Vô cơ-ĐHBK.HN-10/2006
 3. Trần Văn Quảng, Nguyễn Lê Huy (2007)-Định lượng trắc quang đồng thời Indi và kẽm theo phương pháp tỷ lệ độ hấp thụ - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. T.45(1B), tr.
 4. Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Lê Huy (2007) -Phương pháp phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng của TiO2 đến chất lượng que hàn điện thép cacbon và thép hợp kim thấp - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. T.45(1B), tr.
 5. Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân (2008) - Nghiên cứu bổ sung vi lượng sắt cho rau muống trồng theo phương pháp thủy canh - Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số 63, tr.
 6. Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân (2008) - Mô hình hóa thực nghiệm quá trình đồng hóa sắt trong rau muống - Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số 5(77), tr.
 7. Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Hưng (2010) - Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) bằng polyanilin phủ trên vỏ trấu - Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số 1, tr.45-48
 8. Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Anh (2010) - Removal of hexavalent chromium from aqueous solutions using polyaniline coated on rice husk - Journal of Science and Technology of Technical Universities, Vol.75, tr.147-151
 9. Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Lê Huy, Lê Đăng Khương, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc (2010) - Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nanocomposite trên cơ sở polyaniline và ống nano cacbon để xác định hàm lượng glucose - Tạp chí Hóa học, T.48(5A), tr.17-22
 10. Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Lê Huy, Lê Đăng Khương, Nguyễn Tuấn Dung (2010) - Cảm biến sinh học điện hóa xác định glucose trên cơ sở màng composite polyanilin/ống cacbon nano - Tạp chí Phân tích Lý-Hóa và Sinh học, T.15(3), tr.150-154
 11. Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm, Lê Quang Dương (2010) - Trùng hợp điện hóa màng nanocomposit polyanilin/ống cacbon nano ứng dụng trong chế tạo cảm biến sinh học – Tạp chí Hóa học, T.48(4A), tr.51-55
 12. Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm (2011) - Xác định chì (Pb2+) bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot trên vi điện cực platin phủ màng nanocomposite polyanilin-ống nano cacbon - Tạp chí Hóa học. T.49 (2ABC), tr.357-360  
 13. Lê Đăng Khương, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Lê Huy, Vũ Đình Lãm, Trần Đại Lâm (2011) - Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa xác định hàm lượng glucose sử dụng vi điện cực tích hợp μIDE phủ màng composite PANi/MWCNT - Tạp chí Hóa học. T.49 (2ABC), tr.361-366
 14. Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Đình Lãm, Trần Đại Lâm (2011) - Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học điện hóa định lượng cholesterol tại điện áp thấp sử dụng K3[Fe(CN)6] - Tạp chí Hóa học. T.49(4), Tr.437-440.
 15. Nguyễn Tuấn Dung, Dương Thị Hạnh, Vũ Xuân Minh, Nguyễn Lê Huy (2011) - Nghiên cứu khả năng khử của Ag+ ở nồng độ thấp trên màng polydiaminonaphtalene trùng hợp điện hóa trên nền thép không gỉ 304 - Tạp chí Hóa học. T.49(6). Tr.721-724.
 16. Trịnh Ngọc Thắng, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Lê Huy, Lê Trọng Huyền, Đăng Thị Thu Huyền, Trần Đại Lâm, Đỗ Phúc Quân (2012) - Trùng hợp điện hóa màng polyanilin/ống nano cacbon với sự có mặt của SDS ứng dụng chế tạo cảm biến glucose - HN Khoa học trẻ lần thứ VII, ĐHSPHN2.
 17. Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Hải Bình, Vương Thị Kim Oanh, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Lan, Hoàng Quang Bắc, Đỗ Phúc Quân, Trần Đại Lâm (2012) - Điện trùng hợp màng polypyrrole pha tạp hạt nano oxit sắt từ ứng dụng chế tạo cảm biến sinh học điện hóa xác định glucose - HN Khoa học trẻ lần thứ VII, ĐHSPHN2.
 18. Nguyen Le Huy, Duong Thi Hanh, Vu Hoang Duy, Nguyen Tuan Dung (2012) - Electrosynthesis of poly(1,8-diaminonaphthalene) thin film for silver(I) ion determination - J. Sci. Tech. (Technical University) - Vol.87, 23-26.
 19. Nguyen Tuan Dung, Vu Hoang Duy, Nguyen Thanh My, Hoang Van Chinh, Nguyen Le Huy, Tran Dai Lam (2012) - Preparation of poly(1,5-diaminonaphthalene) modified electrode for cadmium determination - Vietnam Journal of Chemistry, Vol.50(6B), pp.234-238
 20. Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm (2013) - Xác định Human Papilloma Virus (HPV) bằng phổ tổng trở điện hóa trên cơ sở màng polyanlin/hạt nano vàng - Tạp chí Hóa học, T.51(2AB), 507-510.
 21.  Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Văn Chúc, Ngô Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tú, Mai Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phuc Quân, Vũ Đình Lãm, Trần Đại Lâm (2013) Cảm biến sinh học: Một số kết quả nghiên cứu bước đầu tại Viện Khoa học vật liệu - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.51(2A), 128-148.
 22. Nguyen Tuan Dung, Nguyen Thanh My, To Thi Xuan Hang, Nguyen Le Huy (2013) - Hexavalent chromium removal using Binh Thuan bentonite modified by  in-situ polymerization of 1,8-diaminonaphthalene - Vietnam Journal of Chemistry, Vol.50(2), pp.199-203
 23. Nguyen Van Anh, Nguyen Van Quan, Nguyen Hai Binh, Nguyen Le Huy, Le Trong Huyen, Tran Dai Lam (2014) - Impedimetric immunosensor for atrazine detection based on polypyrrole nanowires - Vietnam Journal of Science and Technology, Vol 52, No 6 (2014).
 24. Nguyen Van Anh, Nguyen Le Huy, Do Phuc Quan, Vuong Thi Bich Hien, Nguyen Tuan Dung, Tran Dai Lam (2016) - Electrosynthesis of a poly(1,5-diaminonaphthalene)  -  polypyrrole nanowire bilayer for trichlorfon insecticide biosensing - Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 54(4), 491-495
 25. Hà Bảo Trung, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm (2016) - Chế tạo điện cực polyme in khuân phân tử (MIP) nền graphen và bước đầu đánh giá tính nhạy với Bisphenol A, Tạp chí Phân tích Lý Hóa Sinh học, T21(3), 102-108.
 26. Nguyễn Vân Anh, Nguyen Le Huy, Hà Bảo Trung, Nguyễn Tuấn Dung (2017) Chế tạo cảm biến miễn dịch đo trở kháng điện hóa trên cơ sở màng nanocompozit poly(1,5-diaminonaphthalen)/graphen, Tạp chí Hóa học, T55(3e12), 39-43.
 27. Bùi Thanh Duy, Vũ Văn Trọng, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Lê Huy (2017) Chế tạo điện cực Graphen-hạt nano bạc cho phản ứng điện xúc tác phân tách hydro, Tạo chí Xúc tác - Hấp phụ, T6(2), 54-58.
 28. Hà Bảo Trung, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phúc Quân (2018) Cố định enzym acetylcholinesterase bằng kỹ thuật điện hóa sử dụng polydopamin/graphen ứng dụng trong cảm biến sinh học, Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học, T23(1), 81-86. 
 29. Trương Thị Hồng Ngọc, Lê Quân, Vũ Văn Trọng, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Tuấn Dung (2018) Xác định cloramphenicoltrong môi trường nước bằng kỹ thuật polyme in phân tử trên điện cực graphen/poly(1,8diaminonaphthalen), Tạp chí Phân Tích Hóa Lý Sinh học, T23(4). 177-182.
 30. Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm (2018) Chế tạo cảm biến điện hóa xác định Pb(II) trên cơ sở điện cực màng composit Graphen/poly(1,5-điaminonaphathalen),  Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh học, T23(4), 263-271.
 31. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Lê Huy, Claire Mangeney, Nordin Felidj (2019) Ứng dụng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở nano vàng biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-isopropylacrylamit), Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, 133, 063-067
 32. Nguyễn Lê Huy (2019) CHẾ TẠO MÀNG COMPOSIT ỐNG NANO CACBON-POLYANILIN- DODECYL SULFAT TĂNG CƯỜNG TÍNH NHẠY ĐIỆN HÓA VỚI ION ĐỒNG (II), Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24, 55-59.
 33.  

Hội nghị Khoa học:

 1. Huy Le Nguyen, Binh Hai Nguyen, Anh Tuan Nguyen, Dung Tuan Nguyen, Lam Dinh Vu, Lam Dai Tran (2010) - Amperometric glucose biosensor based on poly(styrene-acrylic acid) magnetic microspheres/polyaniline nanocomposite film - Proceedings of Asian Workshop on Polymer Processing 2010 (Poster presentation)
 2. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Dung Tuan Nguyen, Huy Le Nguyen (2011) - Electrochemically interdigitated and peptide aptamer based arrays coated with functional Polyaniline/MWCNT for multiple detection of Human PapillomaVirus - Proceedings of Analytica Vietnam Conference 2011 (Oral presentation)
 3. Ngo Tuan Anh, Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Dung, Le Trong Huyen, Nguyen Van Anh, Nguyen Hai Binh, Tran Dai Lam, Do Phuc Quan (2012), Stripping voltammetric detection of mercury(II) based on polyaniline modified integrated planar metal-film electrodes, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN)
 4. Dung Tuan Nguyen, Ke Oanh Vu, Huy Le Nguyen, Lam Dai Tran (2013) Enhanced sensitivity for silver(I) detection: Functionalized poly(1,8-diaminonaphthalene)-multiwall carbon nanotube composite film-modified electrode - The 3rd analytica Vietnam Conference 2013
 5. Lê-Huy Nguyen, Disposable Acetylcholinesterase Biosensor for Pesticide Detection based on Poly(1,5-Diaminoaphtalene)/Polypyrrole Nanowires Bilayer, Excellent Science in Asean, EU-ASEAN STI Day 2015, Paris, France.
 6. Bui Thanh Duy, Ha Bao Trung, Vu Van Trong, Vu Van Huy. Nguyen Le Huy, Nguyen Van Anh, Cao Hong Ha, Huynh Dang Chinh, Do Phuc Quan, Nguyen Tuan Dung (2017) Non-enzymatic electrochemical immunosensor for bisphenol-a based on silver nanoparticles label, analytica Vietnam Conference 2017, 138-144.
 7.  

International peer reviewed Journals

 1. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang Vinh Tran, Huy Le Nguyen, Phuc Xuan Nguyen (2011) - Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe3O4 nanoparticle based screen printed electrodes - Materials Science and Engineering: C, Vol.31(2), p.477-485. (ISSN: 0928-4931; ISI impact: 1.84)
 2. Lam Dai Tran, Dzung Tuan Nguyen, Binh Hai Nguyen, Quan Phuc Do, Huy Le Nguyen (2011)- Development of interdigitated arrays coated with functional Polyaniline/MWCNT for electrochemical biodetection. Application for Human Papilloma Virus - Talanta, Vol.85(3), p.1560-1565 (ISSN: 0039-9140; ISI impact: 3.79)
 3. Dzung Tuan Nguyen, Lam Dai Tran, Huy Le Nguyen, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu (2011) - Modified Interdigitated Arrays by Novel Poly(1,8-Diaminonaphthalene)/Carbon Nanotubes Composite for Selective Detection of Mercury(II) -  Talanta, Volume 85, Issue 5, 15 October 2011, Pages 2445-2450 (ISSN: 0039-9140; ISI impact: 3.79)
 4. Le Huy Nguyen, Hai Binh Nguyen, Ngoc Thinh Nguyen, Tuan Dung Nguyen and Dai Lam Tran (2012) - Portable cholesterol detection with polyaniline-carbon nanotube film based interdigitated electrodes - Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 3 (1). (Scopus Index)
 5. Nguyen Le Huy, Nguyen My Thuy, Nguyen Hai Binh, Nguyen Ngoc Thinh, Mai Thu Trang, Huynh Dang Chinh, Pham Thien Ngoc, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Van Anh, Tran Dai Lam (2012) Covalent immobilization of cholesterol oxidase and poly(styrene-co-acrylic acid) magnetic microspheres on polyaniline films for amperometric cholesterol biosensing - Analytical Methods - Volume 5, Issue 6, 21 March 2013, Pages 1392-1398 (ISSN: 1759-9660; ISI impact: 1.547)
 6. Binh Hai Nguyen, Lam Dai Tran, Quan Phuc Do, Huy Le Nguyen, Ngoc Huan Tran, Phuc Xuan Nguyen (2013) Label-free detection of aflatoxin M1 with electrochemical Fe3O4/polyaniline-based aptasensor - Materials Science and Engineering: C - Volume 33, Issue 4, 1 May 2013, Pages 2229-2234 (ISSN: 0928-493, IF=2.686).
 7. Le Trong Huyen, Trinh Ngoc Thang, Nguyen Le Huy, Nguyen Hai Binh, Nguyen Van Anh, Tran Dai Lam, Nguyen TuanDung (2013), Electrosynthesis of polyaniline – mutilwalled carbon nanotube nanocomposite films in the presence of sodium dodecyl sulfate for glucose biosensing - Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4, 025014Scopus Index
 8. H.V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, L. Huy Nguyen, T. Dung Nguyen, H.T. Duc, M.C. Pham (2014) An electrochemical ELISA-like immunosensor for miRNAs detection based on screen-printed gold Electrodes modified with reduced graphene oxide and carbon Nanotubes - Biosensors and Bioelectronics, Volume 62, 15 December 2014, Pages 25–30 (ISSN: 0956-5663, ISI impact: 5.437).
 9. Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Vinh Hoang Tran, Thi Thu Huyen Dang, Dai Lam Tran (2014) Functionalization of reduced graphene oxide by electroactive  polymer for biosensing applications - Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 5 035005 (Scopus Index)
 10. Hoang Duy Vu, Lê-Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Hai Binh Nguyen, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran (2014) Anodic stripping voltammetric determination of Cd2+ and Pb2+ using interpenetrated MWCNT/P1,5-DAN as an enhanced sensing interface, Ionics, February 2015, Volume 21, Issue 2, pp 571-578. (ISSN: 0947-7047, ISI impact: 1.836).
 11. Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran (2014)  A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine. Journal of Molecular Liquids, Volume 198, October 2014, Pages 307–312  (ISSN: 0167-7322, ISI impact: 2.083)
 12. Nguyen Van Chuc, Nguyen Hai Binh, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Dzung, Phan Ngoc Minh, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam (2016) Electrochemical Immunosensor for Detection of Atrazine based on Polyaniline/Graphene, Journal of Materials Science & Technology, Vol.32, 6, 539-544 (ISSN: 1005-0302, ISI impact: 1.909)
 13. T. Dung Nguyen, T.T. Huyen Dang, Hoang Thai, L. Huy Nguyen, D. Lam Tran, B. Piro, M.C. Pham (2016) One-step Electrosynthesis of Poly(1,5-diaminonaphthalene)/Graphene Nanocomposite as Platform for Lead Detection in Water, Electroanalysis, Vol.28, 8, 1907-1913 (ISSN: 1521-4109, ISI impact: 2.851)
 14. Nguyen Van Anh , Hoang Van Trung, Bui Quang Tien, Nguyen Hai Binh, Cao Hong Ha, Nguyen Le Huy, Nguyen Thai Loc, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam (2016), Development of a PMMA Electrochemical Microfluidic Device for Carcinoembryonic Antigen Detection, Journal of Electronic Materials, Vol.45, 5, 2455-2462 (ISSN: 0361-5235, ISI impact: 1.798)
 15. Huy L. Nguyen, Ha C. Hong, Dzung T. Nguyen, Vân-Anh Nguyen (2017) Sodium Dodecyl Sulfate Doped Polyaniline for Enhancing the Electrochemical Sensitivity of Mercury Ions, Electroanalysis, Vol.29, 2, 595-601 (ISSN: 1521-4109, ISI impact: 2.851) 
 16. Vân-Anh Nguyen, Huy L. Nguyen, Dung T. Nguyen, Quan P. Do, Lam D. Tran (2017) Electrosynthesized poly(1,5-diaminonaphthalene)/polypyrrole nanowires bilayer as an immunosensor platform for breast cancer biomarker CA 15-3, Current Applied Physics, 17(11) 1422-1429 (ISSN: 1567-1739, ISI impact: 2.058) 
 17. Trung B. Ha, Huyen T. Le, Ha H. Cao, Nguyen Thanh Binh, Huy L. Nguyen, Le Hai Dang, Quan P. Do, Dzung T. Nguyen, Tran Dai Lam, Vân-Anh Nguyen (2017) Electro-Immobilization of Acetylcholinesterase Using Polydopamine for Carbaryl Microsensor, Journal of Electronic Materials, Vol.47(2), 1686-1693 (ISSN: 0361-5235, ISI impact: 1.579)
 18. Nguyen Tuan Dung, Vu Xuan Minh, Nguyen Le Huy (2018) Surface modification of fly ash by poly(1,5-diaminonaphthalene) for removal of hexavalent chromium from water, J. Surface Sci. Technol. Vol 34(3–4), pp. 129-135, December 2018 Scopus Index

Các sách đã xuất bản:

 1. Trần Đại Lâm, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Lê Huy, Lê Việt Hải - Các phương pháp phân tích Hóa lý vật liệu, NXB KH Tự nhiên và Kỹ thuật, 2018

 

 
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ ThS. Nguyễn Lê Huy