School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nghiên cứu khoa học

de-mo- Đã chủ trì 25 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với tổng kinh phí 3,21 tỷ đồng: 8 đề tài NCCB cấp nhà nước, 6 cấp bộ , 2 đề tài ươm tạo công nghệ, 1 hợp tác quốc tế, 8 cấp trường, 02 đề tài 119 Áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất.

- Tham gia hàng chục đề tài NC khác trong và ngoài trường với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

- Đã công bố hơn 250  bài báo khoa học trong các hội nghị khoa học và trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước
 
You are here: Home NCKH và CGCN Nghiên cứu khoa học