School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các hướng Nghiên cứu khoa học

de-mo-2Tổng hợp hữu cơ.
Xúc tác và hấp phụ.
Hoá học các hợp chất thiên nhiên.
Công nghệ các hợp chất thiên nhiên
Các chất màu và Các chất bảo vệ thực vật.

 
You are here: Home NCKH và CGCN Các hướng Nghiên cứu khoa học