School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các hướng Nghiên cứu khoa học

de-mo-2Tổng hợp hữu cơ.
Xúc tác và hấp phụ.
Hoá học các hợp chất thiên nhiên.
Công nghệ các hợp chất thiên nhiên
Các chất màu và Các chất bảo vệ thực vật.

 

Nghiên cứu khoa học

de-mo- Đã chủ trì 25 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với tổng kinh phí 3,21 tỷ đồng: 8 đề tài NCCB cấp nhà nước, 6 cấp bộ , 2 đề tài ươm tạo công nghệ, 1 hợp tác quốc tế, 8 cấp trường, 02 đề tài 119 Áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất.

- Tham gia hàng chục đề tài NC khác trong và ngoài trường với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

- Đã công bố hơn 250  bài báo khoa học trong các hội nghị khoa học và trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước
 
You are here: Home NCKH và CGCN