School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. Trần Thu Hương

tran-thu-huongHọ và tên: PGS.TS Trần Thu Hương

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 303 nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel.: +84 4 38691145

Fax.: +84 4 38680070

Các môn giảng dạy:

 • Hóa Hữu cơ
 • Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Hướng nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu thành phần hóa học,hoạt tính sinh học của các hợp chất được chiết tách, phân lập từ các nguồn thực vật của Việt Nam. Định hướng tạo các sản phẩm có khả năng ứng dụng trong đời sống.
 2. Khảo sát, nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu của Việt Nam; Tổng hợp một số chất định hương có giá trị trong ngành công nghiệp hương liệu.

Đề tài, Dự án

 1. Nghiên cứu quy trình chiết tách phân đoạn có hoạt tính sinh học từ cây Xakê (Artocarpus altilis, Moraceae) và cây Măng cụt (Garcinia mangostana Linn., Clussiaceae). Mã số: KC10.TN.03/11-15. Bộ Khoa học và Công nghệ. 01/2012-12/2012. Chủ nhiệm đề tài
 2. Nghiên cứu quy trình chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol từ loài Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae), tạo sản phẩm hữu ích ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mã số: ĐTKHCN.029. Bộ Công thương. 1/2017-6/2018. Chủ nhiệm
 3. Nghiên cứu thành phần hóa học một số tinh dầu; Khảo sát các hoạt chất thu được từ một số cây thuộc họ Hoa tán (Umbelliferae) của VN. Mã số: B2005-28-171. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2005-2006. Chủ nhiệm
 4. Nghiên cứu thành phần tinh dầu và các hợp chất có hoạt tính sinh học; Tổng hợp một số chất định hương từ một số cây thuộc họ Hoa tán (Apiaceae), họ Đào lộn hột (Anacardiceae) ở Việt Nam. Mã số: KHCB.51.07.05. Bộ Khoa học Công nghệ. 2005-2006. Chủ nhiệm đề tài
 5. Nghiên cứu tách chiết một số hợp chất có hoạt tính kháng viêm và phòng ngừa ung thư người từ một số cây thuốc dân tộc nhằm tạo sản phẩm phục vụ đời sông dân sinh. Mã số: 18/HĐ-ƯTCN. Bộ Khoa học và Công nghệ. 2006-2007. Chủ nhiệm đề tài
 6. Screening and isolation of anticancer components from Sponges of the sea of Vietnam Mã số: P07/Prj03/Nr03. Dự án VLIR-HUT (Hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Trường ĐHBK Hà Nội). 2006-2008. Chủ nhiệm đề tài
 7. Nghiên cứu công nghệ chế thử sản phẩm có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường từ nguồn thực vật Việt Nam nhằm tạo sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống Mã số: B2008-01-151. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2008-2009. Chủ nhiệm đề tài
 8. Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, kháng virus, chống oxi hóa, ngăn chặn ung thư) từ một số nguồn thực vật, sinh vật của Việt Nam. Mã số: 104.01.110.09. NAFOSTED. 2010-2012 chủ nhiệm đề tài
 9. Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ một số cây thuốc dân tộc chọn lọc ở Việt Nam định hướng ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Mã số: B2011 – 01 -16-CT. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2011-2012. Chủ nhiệm đề tài
 10. Nghiên cứu quy trình ổn định chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất flavonoid và xanthon từ lá cây Xakê và vỏ quả Măng cụt.(CNHD.ĐT 054/14-16). Chương trình “Nghiên cứu KHCN trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp Hóa Dược đến năm 2020". 2014-2016. Chủ nhiệm
 11. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Dung lụa-Symplocos sumuntia Buch-Ham ex G.Don (Symplocaceae) và cây Sói đứng Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdcourt (Chloranthaceae) ở phía Bắc Việt Nam. NAFOSTED. 4/2014-4/2016. Chủ nhiệm
 12. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chiết tách các phân đoạn có hoạt tính sinh học, phát triển sản phẩm hỗ trợ hạ đường huyết từ vỏ quả Măng cụt (Garcinia mangostana Linn., Clussiaceae) và đài hoa Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L., Malvaceae) (Mã số: 07/2018/TN). Bộ Khoa học Công nghệ (Đề tài KHCN tiềm năng NAFOSTED). 7/2018-6/2021. Chủ nhiệm

Kết quả nghiên cứu đã được công bố

Bài báo ISI

 1. Minh Chau Van; Thi Hong Hanh Tran, PhD; Thi Thuy My Nguyen, MS; Thi Cham Pham, BS; Hong Quang Tran, PhD; Xuan Cuong Nguyen, PhD; Thu Huong Tran, Assoc. Prof.; Hoai Nam Nguyen, PhD. (2019) Diterpenoids and flavonoids from Andrographis paniculata. Bulletins of the Pharmaceutical Society of Japan
 2. Thi Thuy My Nguyen, Thi Hong Hanh Tran, Thi Cham Pham,Cuong Nguyen Xuan, Hong Quang Tran, Thu Huong Tran, Nguyen Hoai Nam, Minh Chau Van (2019) Andropaniosides A and B, two new ent-labdane diterpenoid glucosides from Andrographis paniculata. Phytochemistry Letters
 3. Young Ho Kim, Dat Le Duc, Tu Nguyen Thi Minh, Viet Duc Ngo, Luyen Bui Thi Thuy, Huyen Chu Thi Thanh, Hyun Jae Jang, Thu Dang Thi, Thu Huong Tran, Tram Le Huyen, Van Thong Nguyen, Duc Hung Nguyen, Nguyen Phuong Thao (2019) Anti-inflammatory secondary metabolites from the stems of Millettia dielsiana Harms ex Diels. Carbohydrate Research
 4. Huong Doan Thi Mai, Thang Pham Toan, Giap Tran Huu, Thanh Nguyen Le, Vu Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Minh Hang, Huong Tran Thu, Van Minh Chau, Marc Litaudon & Van Cuong Pham (2019) New flavonoid and stilbene derivatives from the fruits of Macaranga balansae. Natural Product research, Published online: 02 Apr 2019.
 5.  Le Duc Dat, Ngo Viet Duc, Bui Thi Thuy Luyen, Ha Van Oanh, Hyun Jae Jang, Tran Thu Huong, Young Ho Kim, Nguyen Phuong Thao (2019) Megastigmane and abscisic acid glycosides from the leaves of Laurus nobilis L. Phytochemistry Letters, 33, 1-5
 6. Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Cham, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen The Cuong, Nguyen Hai Dang, Tran Hong Quang, Tran Thu Huong, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam and Chau Van Minh (2019) Sesquiterpenoids from Saussurea costus. NATURAL PRODUCT RESEARCH
 7. Le Thi Vien, Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Hong, Nguyen Van Thanh, Tran Thu Huong, Nguyen Xuan (2018) Polar steroid derivatives from the Vietnamese starfish Astropecten polyacanthus. Natural Product research,Vol. 32, No. 1, 54–59
 8. Hong Hanh Thi Tran, Phong Nguyen Viet, Thanh Nguyen Van, Huong Thu Tran, Cuong Nguyen Xuan, Nam Nguyen Hoai, Thung Do Cong, Kiem Phan Van and Minh Chau Van (2017) Cytotoxic steroid derivatives from the Vietnamese soft coral Sinularia brassica. Journal of Asian natural Products research, 19 (12), 1183–1190
 9. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thi Minh, Nguyen Van Thong, Do Hoang Giang, Nguyen Hai Dang and Nguyen Tien Dat (2017) Investigation of anti-inflammatory lignans from the leaves of Symplocos sumuntia Buch-Ham ex D. Don. Tropical Journal of Pharmaceutical Research,
 10.  Thu Huong Tran, Tram Le Huyen, Thi Minh Tran, Tuan Anh Nguyen, Thanh Binh Pham & Dat Nguyen Tien (2016) A new megastigmane sulphoglycoside and polyphenolic constituents from ericarps of Garcinia mangostana, Natural Product research
 11. Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thu Huong, Bui Minh Ly and Tran Thi Thanh Van (2015) Structure and hypolipidemic activity of fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum henslowianum., Natural Product Research, Vol. 29, Issue 5, pp. 411-415
 12. Tran Thu Huong, Nguyen Van Thong, Tran Thi Minh, Le Huyen Tram, Nguyen Tuan Anh, Ho Duc Cuong, Pham Van Cuong and Diep V. Ca (2014) Chloranerectuslactone V, a New Sesquiterpene from Chloranthus erectus (BUCH.–HAM.) Verdcourt, Letters in Organic Chemistry, 11, 639-642
 13. Tran Thu Huong, Nguyen Xuan Cuong, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Le Van Duong, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Tien Dat, Phan Thi Thanh Huong , Chau Ngoc Diep, Phan Van Kiem, Chau Van Minh (2012) A new prenylated aurone from Artocarpus altilis, Journal of Asian Natural Products Research Vol. 14, No.9, 923–928
 14. Chau Van Minh, Nguyen Hai Dang, Nguyen Tien Dat, Nguyen Hoai Nam, Tran Thu Huong, Phan Van Kiem (2009) Unusual 22S-Spirostane Steroids from Dracaena cambodiana, Natural Product Communications; Vol.4; No.9, 1197-1200
 15. Phan Van Kiem, Tran Thu Huong, Chau Van Minh Young Ho Kim (2008) Chemical constituents of Acanthus ilicifolius L. and Effect on Osteoblastic MC3T3E1 Cells, Arch Pharm Res Vol 31, No 7, 823-829

Bài báo Quốc tế khác

 1. T. M. Tran, T. H. Tran, T. T. H. Dinh and D. T. Vu (2015) Chemical Constituents of Excoecaria agallocha L. (Euphorbiaceae) Growing in Vietnam, Malaysian Journal of Chemistry
 2. Nguyen Van Thong, Pham Van Cuong, Doan Thi Mai Huong, Truong Bich Ngan, Tran Thu Huong, Marc Litaudon, Chau Van Minh (2014) Chemical Consituents of the Leaves of Eberhardtia aurata (Sapotaceae), Malaysian Journal of Chemistry, Vol. 16, 32-37.

Bài báo Quốc gia

 1. Tran Thu Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van Thong, Tran Thuong Quang, Tran Thi Minh, Nguyen Hoang Minh, Do Thi Thao, Trieu Ha Phuong, Ha Manh Tuan, Phạm Thị Hồng Phượng, Le Huyen Tram (2019) Anti-hyperglycemic activity of prenylated xanthones from the pericarps of Garcinia mangostana in alloxan monohydrate-induced diabetic mice. Vietnam Journal Chemistry,57(4e3,4) 278-282.
 2. Trần Thị Minh, Trần Thu Hương (2019) Stucture and cytotoxic activities of terpenoids isolated from the roots of the Excoecaria agallocha L. Vietnam Journal Chemistry
 3. Nguyễn Văn Thông, Trần Thị Minh, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Đỗ Thị Thảo, Phạm Văn Cường, Trần Thu Hương, Thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của cây sói đứng (
  Chloranthus erectus (Buch. - ham) Verdcourt), Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (5A) 27-34 (2014).
 4. Trần Thu Hương, Trần Thị Minh, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Đinh Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Phương, Đỗ Thị Thảo, Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của dịch chiết lá Xa kê (Artocarpus altilis, Moraceae), Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 52 (5A) (2014).
 5. Trần Thu Hương, Trần Thị Minh, Lê Huyền Trâm, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Thị Phương,  Đỗ Thị Thảo, Chemical constituents and some biological activities of the mangosteen pericaps, Journal of Science & Technology; No 52(5B), p , (2014).
 6. Trần Thu Hương, Trần Thị Minh, Lê Huyền Trâm, Chu Nhật Huy, Nguyễn Thị Việt Thanh, Nghiên cứu phân lập hợp chất graveolone và lupeol từ quả Thìa là của Việt Nam và định lượng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, T.3(3), tr.82-86 (2014).  
 7. Lê Huyền Trâm, Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Đạt. Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym α-amylase và α--glucosidase của một số flavonoit từ cây Cúc hoa vàng, Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 98, tr. 134-137, (2014).
 8. Phạm Thế Tùng, Nguyễn Phương Thảo, Lê Đức Đạt, Ninh Thị Ngọc, Vũ Anh Tú, Châu Ngọc Điệp, Trần Thu Hương, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Phan Văn Kiệm, Yong Ho Kim, Châu Văn Minh, “Các chất norditerpenoid phân lập từ loài san hô mềm Sinularia maxima”, Vietnam Journal of Chemistry, T.51 (6ABC), tr. 5-9, (2013).
 9. Nguyễn Thị Cúc, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trung Thắng, Trần Thu Hương, “Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của dịch chiết từ vỏ quả Măng cụt”.
 10. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Phung Thi Hong Hanh,  Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Cuong and Chau Van Minh, "PRENYLATED CHALCONES AND FLAVANONES FROM ARTOCARPUS ALTILIS",Vietnam Journal of Chemistry Vol.51(2AB) p.468-472, (2013).   
 11. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thu Quynh, Nguyen Thi Cuc, Do Thi Thao, Nguyen Thi Nga, “Study on the antitumor activity of Callisia fragrans (Lindl) Woods on mice induced tumor by LLC cell lines (Lewis lung carcinomar)”, Journal of Analytical Sciences, 18(3), 3-8 (2013).
 12. Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Tran Thu Huong, "Fucoidan from brown seaweed Sargassum henslowianum: extraction, chemical composition and biological activity", Journal of Science & Technology Technical Universities, No.93, 14-19 (2013).
 13. Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Tran Thu Huong, "Studies on structure of fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum henslowianum by Tandem ESI-MS", Vietnam Journal of Chemistry, No..51(2AB), 86-89, (2013).
 14. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Tong Xuan Hung, Nguyen Hoai Nam, Phan Thi Thanh Huong, Chau Ngoc Diep, Nguyen Xuan Cuong, Chau Van Minh, “Triterpenoids from Artocarpus altilis”, Vietnam Journal of Chemistry, 50 (4A), 195-198 (2012).    
 15. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Ha Manh Tuan, Nguyen Tuan Anh, Tran Thi Hong Hanh, Le Hoang Tram, Pham Thanh Binh, “α-glucosidase inhibitory xanthones isolated from Garcinia mangostana Pericaps”, Vietnam Journal of Chemistry, 50 (4A),  191-194 (2012).
 16. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Tran Van Cuong, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Tien Dat, “Structure and antioxidant activity of a benzofuran glycoside isolated from mangosteen pericarp”, Journal of Science & Technology Technical Universities, 87, 5-7 (2012).
 17. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Tran Thi Minh, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Cuong and Chau Van Minh, “Prenylated chalcones and flavanones from Artocarpus altilis”, Asian Workshop on Polymer Processing, Kyoto Institute of Technology, Japan, P49, 325-327 (2012).
 18. Tran Thu Huong, Nguyen Van Thong, Le Huyen Tram, Tran Thi Minh, Tran Thuong Quang, Pham Van Cuong, "Study on chemical compositions of Chloranthus erectus) Verdc.)", Vietnam Journal of Chemistry, 50(5A), 78-80 (2012).
 19. Tran Thu Huong, Tran Thi Minh, Le Huyen Tram, Chu Nhat Huy, Pham Toan Thang, “Cholestansterols isolated from Callisia fragans”, Journal of Science & Technology Technical Universities, 91, 129-131 (2012).
 20. Nguyễn Văn Thông, Trần Thu Trang, Trịnh Thị Thanh Vân, Đoàn Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Hùng, Marc Litaudon, Trần Thu Hương, Phạm Văn Cường, "Ellagic acid derivatives of the bark of Elaeocarpus griffithii(Elaeocarpaceae)", Vietnam Journal of Chemistry, No.50(4A), 481-483, (2012).
 21. Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Thuy, Đang Vu Luong, Nguyen Tien Tai, Ho Đuc Cuong, Tran Thu Huong, Tran Thi Thanh Van, Bui Minh Ly, " Isolation and structure of alginate extracted from brown seaweed Sargassum swartzii collected at Nha Trang sea", Journal of Science & Technology Technical Universities,  No. 90, tr.135-139, (2012).
 22. Tran Thu Huong, Tran Thi Minh, Le Huyen Tram, Tran Thuong Quang, Nguyen Thi Huyen, Pham Van Cuong, Nguyen Tien Dat, “Initial study of chemical constituents of Justicia monetaria R. Ben. of Vietnam”, 49(2ABC), 423-426 (2011).
 23. Tran Thu Huong, Doan Thi Hien, Le Huyen Tram, “Biologically active constituents from the stems of Dracaena cambodiana (Dracaenaceae)”, Journal of Science & Technology Technical Universities, 82A, 11-16 (2011).
 24. Tran Thu Huong et al.; "Triterpenoid constituents from Lawsonia inermis"; Journal of Science & Technology; No 78A; 22-26, (2010).
 25. Chau Van Minh, Nguyen Hai Dang, Nguyen Tien Dat, Nguyen Hoai Nam, Phan Van Kiem, Tran Thu Huong  "Unusual 22S-Spirostane Steroids from Dracaena cambodiana"; Natural Product Communications; Vol.4; No.9; 1197-1200 (2009).
 26. Chau Van Minh, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Tien Dat, Tran Thu Huong, Le Van Sang, Le Huyen Tram, Ninh Khac Ban, “Isoorientin isolated from Callisia fragrans and its remarkable biological activities”, Vietnam Journal of Chemistry, 47 (4A), 400-404 (2009).
 27. Tran Thu Huong, Nguyen Hai Dang, Phan Van Kiem, Chau Van Minh; "A new flavan from the stems of Dracaena cambodiana"; Traditional and Alternative Medicine, Research & Policy Perspectives, 258-264, (2009).
 28. Trần Thu Hương, Nguyễn Đắc Vinh, Phan Văn Kiệm, Vũ Đình Hoàng, Vũ Thị Quyên, "Adian-1(10)-en-3α-ol, a new adian from sweet potatoipomoea batatas (L.) Lam"; Vietnam Journal of Chemistry, No 47(4A), 370-373; (2009).
 29. Phan Van Kiem, Tran Thu Huong, Chau Van Minh, Young Ho Kim...; "Chemical constituents of Acanthus ilicifoliusL. and Effect on Osteoblasti  MC3T3E1 Cells"; Arch Pharm Res Vol 31, No 7, 823-829; (2008).

Bằng phát minh, sáng chế:

 1. Trần Thu Hương và cộng sự. Hợp chất Holothurin W3A và phương pháp chiết hợp chất này từ loài Hải sâm Holothuria Scabra ( Bằng ĐQSC số 6852). Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH & CN cấp ngày 14/2/2008.

 2. Trần Thu Hương và cộng sự. Hợp chất Dracagenin B và phương pháp chiết hợp chất này từ cây Huyết giác Dracaena cambodiana ( Bằng ĐQSC số 8317). Cục Sở hữu Trí tuệ,Bộ KH & CN cấp ngày 05/3/2010.

 3. Trần Thu Hương và cộng sự. Phương pháp chiết tách hợp chất 3 ,6 ,12 , 20S-Tetrahydroxydammar-24-en 6-O-[ -D-glucopyranoside]-20-O-[ -D-glucopyranoside] (Ginsenosid Rg1) từ cây Lược vàng (Callisia fragrans (Lindl) Wood, Commelinaceae) (Bằng ĐQSC số 9593). Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH & CN cấp ngày 30/08/2011

Các sách đã xuất bản

image-0-02-01-23d8eb05ea90645fea54edd91879acaef8e17790653e4d28ba9f726bf71a73a7-V

Đã hướng dẫn 29 Học viên Cao học bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ

Đã hướng dẫn thành công 4 Tiến sĩ.

Đang hướng dẫn 3 Nghiên cứu sinh

 Các thông tin khác          

              

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ PGS. TS. Trần Thu Hương