School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
     

TS. Giang Thị Phương Ly

LyHọ và tên:TS. Giang Phương Ly

Địa chỉ:Phòng 303, nhà C1

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

TS. Lê Văn Dương

 

Họ và tên: TS. Lê Văn Dương

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 303 nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 Điện thoại: 024 38691145

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Văn Thông

ThongHọ và tên:TS. Nguyễn Văn Thông

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 303 nhà C1

Email:thong.nguyenvan Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại:024 38691145


Các môn giảng dạy:

Hoá hữu cơ

Hương liệu và mỹ phẩm

Hướng nghiên cứu:

 • - Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Publications

1. Tram Le Huyen, Van Thong Nguyen, Hoang Minh Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Thuong Quang Tran, Thu Ha Tran, Thu Huong Tran, Agallochin P, a new diterpene from Vietnamese mangrove Excoecaria agallocha L., Natural Product Research (2021).

2. Tran Thu Huong, Le Huyen Tram, Tran Thi Minh, Nguyen Van Thong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Minh Tu, Nguyen Tien Đat, Tran Thu Ha, Ha Manh Tuan, Nguyen Thi Hien, Pham Thi Hong Phuong, The method in extraction and isolation proanthocyanidin A2 and 4-O-sulfo-b-D-glucopyranosyl absciat from Garcinia mangostana L. (Clusiaceae) using enzyme,  Patent number: 25697, National Office of Intellectual Property of Vietnam, 2020.

3. Tran Thu Huong, Ha Manh Tuan, Le Huyen Tram, Nguyen Van Thong, Nguyen Hoang Minh, Tran Thi Minh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thuong Quang, Le Thi Thuy, Nguyen Tuan Anh, Study on the chemical constituents and antioxidant activity of Hibiscus sabdariffa L. calyx, Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (6A), 174-180, 2020

4. Tran Thu Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van Thong, Tran Thuong Quang, Tran Thi Minh, Nguyen Hoang Minh, Do Thi Thao, Trieu Ha Phuong, Ha Manh Tuan, Pham Thi Hong Phuong, Le Huyen Tram, Anti-hyperglycemic activity of prenylated xanthones from the pericarps of Garcinia mangostana in alloxan monohydrate-induced diabetic mice, Tạp chí hoá học, 52, 278-282 (2019)

5. Nguyễn Văn Thông, Trần Thị Minh, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Đỗ Thị Thảo, Phạm Văn Cường, Trần Thu Hương, Thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của cây Sói đứng (Chloranthus ecrectus (Buch.-Ham) Verdcourt, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Số 52 (5A), 27-34, 2014

7.Trần Thu Hương, Nguyễn Văn Thông, Lê Huyền Trâm,Trần Thị MinhTrần Thượng Quảng, Phạm Văn Cường (2012)Nghiên cứu thành phần hóa học cây Sói đứng (Chloranthus erectus (Buch.-Ham) Vercourt), Tạp chí Hóa học 50(4A), tr. 78-80.

9. Nguyen Van Thong, Pham Van Cuong, Doan Thi Mai Huong, Truong Bich Ngan, Tran Thu Huong, Marc Litaudon, Chau Van Minh (2014)Chemical Consituents of the Leaves of Eberhardtia aurata (Sapotaceae), Malaysian Journal of Chemistry, Vol. 16,  pp. 32-37.

10. Nguyễn Văn Thông, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Đinh Thị Thu Hiền, Nghiên cứu quy trình tạo cao đặc Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) ở quy mô phòng thí nghiệm giàu hàm lượng Phyllanthin và Hypophyllanthin, Tháng 06 năm 2017.

12.Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm,Trần Thị Minh Nguyễn Văn ThôngNguyễn Hoàng Minh, Trần Duy Thành, Trần Thu Hà (2020), Nghiên cứu phân lập một số hợp chất flavonoid từ Đài Bụt Giấm (Hibiscus Sabdariffa L., Malvaceae), Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 02/2020, tr. 24-29.

20.Le Huyen Tram, Tran Thu Huong, Le Thi Thuy, Nguyen Van Thong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hoang Minh, Tran Thu Ha, Dao Anh Dung, Nguyen Phuong Thao, Phuong Thien Thuong, Nguyen Dinh Hiep, Duc Dat Le, and Hee Jae Shin (2021), A new triterpenoid from the stems of Kadsura coccinea with their antiproliferative activity.

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

ThanhHọ và tên:TS.Nguyễn Thị Việt Thanh

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 303 nhà C1

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại:04 38691145


Các môn giảng dạy:

- Hóa Hữu cơ

- Tổng hợp hữu cơ

- Thí nghiệm hóa hữu cơ

Hướng nghiên cứu:

 • - Tổng hợp hữu cơ, polime

  - Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Các đề tài dự án đã và đang thực hiện

1. Nghiên cứu quy trình chiết polyphenol từ lá chè đốn Phú Thọ - Đề tài cấp cơ sở

2. Tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học của chi Kháo (Phoebe) ở Việt Nam – Đề tài cấp Bộ

3. Xây dựng quy trình chiết xuất tổng các polysaccharide và phân lập alkaloid từ một số loài Thạch hộc Dendrobium (Orchidaceae) ở Việt Nam – Đề tài Quỹ Nafosted

4. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính hạ acid uric máu và kháng viêm của 3 loài: Alisma plantago-aquatica L., Siegesbeckia orientalis L. và Gnetum montanum Markgr. tại Việt Nam – Đề tài Quỹ Nafosted

Các học viện cao học đã và đang hướng dẫn

- Vũ Văn Thắng

- Nguyễn Thùy Linh

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

Các bài báo quốc tế ISI:

1. Nguyen Thi Viet Thanh, Thorsten Könekamp, Daniela Hanke, Franziska Löwer, Tobias Borrmann and Franz-Peter Montforts, Synthesis of a cofacial chlorin dimer of defined symmetry, J. Porphyrins Phthalocyanines Vol. 16, 626-632, (2012).

2. Phan Van Kiem, Nguyen Thi Viet Thanh, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Cuc, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Do Thi Thao and Chau Van Minh, Cytotoxic Constituents from Vietnamese Marine Sponge Haliclona oculata (Linnaeus, 1759), Letters in Organic Chemistry, 12, 708-712, 2015

3. Pham Hai Yen, Vu Thi Quynh Chi, Dong-Cheol Kim, Wonmin Ko, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim,Duong Thi Dung, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Chau Van Minh and Phan Van Kiem, Steroidal Glucosides from the Rhizomes of Tacca chantrieri and Their Inhibitory Activities of NO Production in BV2 Cells, Natural Product Communications Vol. 11 (1), 45-48, 2016.

4. Nguyen Thi Viet Thanh, Giang Thi Phương Ly, Le Huyen Tram, Bui Huu Tai, Vu Quoc Huy and Phan Van Kiem, A New Picrotoxane Sesquiterpene Glucoside from Dendrobium nobile, Natural Product Communications 12(12):1825-1826, 2017.

5. Pham Hai Yen, Vu Van Doan, Giang Thi Kim Lien, Nguyen Thị Hong Chuong, Nguyen Thi Viet Thanh, Do Thi Trang, Duong Thi Dung, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Chau Van Minh & Phan Van Kiem, New lupane-type and ursane-type triterpene saponins from the leaves of Trevesia palmate, Natural Product Communications, 2(12), 1-9 (online), 2019

6. Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thi Minh, Nguyen Thuy Linh, Giang Thi Phuong Ly, Do Thi Trang, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, and Phan Van Kiem, Megastigmane Glycosides From Phoebe tavoyana, Natural Product Communications. June 6, , 1-4 (online), 2019.

7. Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thi Minh, Dinh Thi Thu Hien, Ho Duc Cuong, Yohan Seo, Park Seon Ju, Namkung Wan, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Seung Hyun Kim,* and Phan Van Kiem, Chemical Constituents of Phoebe poilanei Kosterm and Their Cytotoxic Activity, Natural Product Communications, June, 1-5, 2019

8. Pham Hai Yen, Nguyen Thị Hong Chuong, Giang Thi Kim Lien, Nguyen ThiCuc, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Viet Thanh, Bui Huu Tai, Yohan Seo,Wan Namkung, SeonJu Park, Seung Hyun Kim, Chau Van Minh & Phan Van Kiem, Oleanane-type triterpene saponins from Aralia armata leaves and their cytotoxic activity, Natural Product Research, May 22;1-8, 2020.

9. Pham Hai Yen, Duong Thi Hai Yen, Nguyen Thi Viet Thanh, Nguyen Anh Hung, Ngo Anh Bang, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, and Phan Van Kiem, Gymsyloside F and Gymsyloside G, Two New Pregnane Glycosides From the Leaves of Gymnema sylvestre and Their α-Glucosidase and α-Amylase Inhibitory Activities, Natural Product Communications, Volume 16(6): 1–6,  2021

10. Tran Thi Minh  , Nguyen Hoai Thu , Ho Khanh Toan , Tran Thuong Quang, Nguyen Thi Viet Thanh , Tran Thu Huong  and Tran Van Sung, Three New Phenolic Sulfates from Acrostichum aureum collected from Coastal Area of Thai Binh Province, Vietnam and Their Cytotoxic Activity, Records of Natural products. Issue: 1, 66-73, 2022.

11.Pham Hai Yen, Duong Thi Hai Yen, Nguyen Thi Viet Thanh, Nguyen Anh Hung, Ngo Anh Bang, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, and Phan Van Kiem, Gymsyloside F and Gymsyloside G, Two New Pregnane Glycosides From the Leaves of Gymnema sylvestre and Their α-Glucosidase and α-Amylase Inhibitory Activities, Volume 16(6): 1–6, 2021.

12.Tran Thi Minh *, Nguyen Thi Viet Thanh and Vu Dinh Hoang, A New Iridoid Glucoside from the Stems of Myoporum bontioides (Sieb.et Zucc.) A. Gray, Rec. Nat. Prod. 16:5, 426-432, 2022

Các bài báo trong nước:

1. Le Thi Anh Dao, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thu Huong, Một số thành phần hóa học của cây Cà rốtDaucus carota L., Tạp chí hóa học ứng dụng, No. 6, 32-34.36, 2005.

2. Nguyen Thi Viet Thanh, Nguyen Van Dau, Bioactive principles of the Vietnamese Eclipta alba L. Hassk. (Asteraceae), Vietnam journal of chemistry, 44 (6), 777 – 781, 2006.

3. Tran Thu Huong, Tran Thi Minh, Chu Nhat Huy, Nguyen Thi Viet Thanh, Nghiên cứu phân lập các hợp chất graveolone and lupeol compounds từ quả thì là của Việt Nam và định lượng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tạp chí xúc tác hấp phụ  No3, pp.82-86, 2014.

4. Vu Thi Quynh Chi, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Viet Thanh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Spirostanol saponins from Tacca vietnamensis, Vietnam journal of chemistry, 53(6e3) 70-74, November, 2015.

5. Nguyễn Thị Viet Thanh, Nguyễn Thị Thùy Mị, Lê Thị Thùy,Trần Cao Hải, Lê Huyền Trâm, Giang Thị Phương Ly, Hồ Đức Cường, Nguyễn Đức Huấn, Phạm Hải Yến, Các dẫn xuất lignin từ loài Phoebe tavoyana (Meissn) Hook. f. ở Vietnam, Vietnam journal of chemistry, Vol 5e34 55, 162-165, 2017.

6. Nguyen Thi Viet Thanh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thi Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem,  Flavonol glycosides from Phoebe poilanei Kosterm, Vietnam J. Chem.,  56(6), 711-716, 2018.

7. Nguyen Thi Viet Thanh, Vu Van Thang, Some flavonoids isolated from the leaves of Phoebe Poilanei Kosterm, Journal of Applied Chemistry, vol 5, 46-49, 79, 2019.

8. Nguyen Thi Viet Thanh, Dinh Thi Thu Hien, Tran Thi Minh, Ho Duc Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Phan Van Kiem, Quercetin glycosides and sesquiterpenes from Phoebe poilanei Kosterm, Vietnam J. Chem., vol 57, 401-405, 2019

9. Tran Thi Minh, Nguyen Thi Minh Thuong, Nguyen Hoai Thu, Nhu Trong Nghia, Ho Khanh Toan, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thu Huong, Phenolic glycosides from the stems of Clerodendrum inerme Gaertn. collected in Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, 59(2), 189-195, 2021.

10. Nguyen Thi Viet Thanh, Developing a Procedure of Extracting Total Polysaccharide from Dendrobium Nobile Lindl. in Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (4), 473-479, (2021).

11. Nguyen Thi Viet Thanh, Nguyen Thuy Linh, Tran Thi Minh, Laetanine, icariside E3, (-)-pinoresinol and maltol O-β-D-glucopyranoside from aqueous extract of Phoebe tavoyana (Meissn) Hook, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (4), 473-479, (2021).

 

TS. Đặng Thanh Tùng

TungHọ và tên:TS. Đặng Thanh Tùng

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 303 nhà C1

Email:tung.dangthanh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại:04 38691145


Các môn giảng dạy:

Hoá hữu cơ

Các phương pháp tổng hợp hữu cơ

Hướng nghiên cứu:

- Transition metal catalyzed cross coupling reactions;

- Nucleotide chemistry

- Luminescent organic materials, Organic semiconductor for OLED, OFET & Photovoltaic Solar Cells.

- Photochemistry.

- Total synthesis

Publications

 1. Synthesis of 1,1’-diphenyl-2-thienyl-2’-(4-substituted-styryl)ethenes via oxidative Heck coupling reaction and photophysical studies, Le Tin Thanh,Dang Xuan Hai,Nguyen Hien,Le Thi Hong Hai,Le Thanh Thanh,Dang Thanh Tung, Vietnamese Journal of Chemistry, Volume59, Issue5 October 2021 Pages 585-589
 2. Palladium-Catalyzed Direct Mono- and Diarylation of Diphenydithienylethenes: A Useful Method for Enhancing Fluorescence Intensity and Aggregation-Induced Emission, Thanh Thanh Le, Son Thai Phan, Hai Thi Hong Le, Hien Nguyen, Tung Thanh Dang,* and Thanh Tin Le, Molbank 2021, 2021(2), M1210
 3. Highlight on the solution processes occurring on silver(i)-assembling porphyrins in the presence of an excess of silver salt. Tung T. Dang, S. Durot, L. Monnereau, V. Heitz, A. Barbieri and B. Ventura. Dalton Trans., 2017,46, 9375-9381.
 4. Programmed Site-Selective Palladium-Catalyzed Arylation of Thieno[3,2-b]thiophene. Dr. T. M. Ha Vuong, Prof. Didier Villemin, Prof. Hung-Huy Nguyen, Dr. Tin Thanh Le, Dr. Tung T. Dang, Dr. Hien Nguyen. Chemistry - An Asian Journal, Volume12, Issue21 November 2, 2017 Pages 2819-2826
 5. Blue highly fluorescent boron difluoride complexes based on phthalazine–pyridine. Thi Minh Ha Vuong, Jennifer Weimmerskirch-Aubatin, Jean-François Lohier, Nathalie Bar, Sophie Boudin, Christophe Labbé, Fabrice Gourbilleau, Hien Nguyen, Tung T. Dang, Didier Villemin. New J. Chem., 2016,40, 6070-6076
 6. Asymmetrical 1,3-Bis(heteroazolyl)benzene Platinum Complexes with Tunable Second-Order Non-Linear Optical Properties. Tung T. Dang,Jean-François Soulé,Henri Doucet,Mohamed Ali Benmensour,Abdou Boucekkine,Alessia Colombo,Claudia Dragonetti,Stefania Righetto,Denis Jacquemin,Julien Boixel,Véronique Guerchais. Eur Journal Inorganic Chemistry, Volume2016, Issue29 October 2016 Pages 4774-4782.
 7. Pd-Catalyzed Functionalization of the Thenoyltrifluoroacetone Coligands by Aromatic Dyes in Bis(cyclometallated) IrIII Complexes: From Phosphorescence to Fluorescence? Tung T. Dang, Mickaële Bonneau, J. A. Gareth Williams, Hubert Le Bozec, Henri Doucet, Véronique Guerchais. Eur Journal Inorganic Chemistry, Volume2015, Issue18 June 2015 Pages 2956-2964
 8. Synthesis and Solution Studies of Silver(I)-Assembled Porphyrin Coordination Cages. Dr. Stéphanie Durot, Dr. Lucia Flamigni, Dr. Julien Taesch, Dr. Tung T. Dang, Prof. Valérie Heitz, Dr. Barbara Ventura. Chemistry - An European Journal, Volume20, Issue32 August 4, 2014 Pages 9979-9990
 9. Stacking patterns of thieno[3,2-b]thiophenes functionalized by sequential palladium-catalyzed Suzuki and Heck cross-coupling reactions. H. Nguyen, N. Nguyen Bich, T. T. Dang and L. Van Meervelt. Acta Cryst. (2014). C70, 895-899
 10. Programmed Synthesis of Tetraarylthieno[3,2-b]thiophene by Site-Selective Suzuki Cross-Coupling Reactions of Tetrabromothieno[3,2-b]thiophene. Hien Nguyen* , Dung Xuan Nguyen , Thinh Quang Tran , Binh Ngoc Vo , Thao Huong Nguyen , Thi Minh Ha Vuong , Tung T. Dang*. Synlett 2014; 25(1): 93-96
 11. Synthesis of Alkynylated Selenophenes by Site-Selective Sonogashira Reactions of Tetrabromoselenophene. Peter Ehlers, Tung T. Dang, Tamás Patonay, Alexander Villinger,Peter Langer. Eur J. Org. Chem, Volume2013, Issue10 April 2013 Pages 2000-2007
 12. Methylterrylene isomers. Samuthira Nagarajan, Cécile Barthes, Navdeep K.Girdhar, Tung T. Dang, AndréGourdon. Tetrahedron Volume 68, Issue 46, 18 November 2012, Pages 9371-9375.
 13. Synthesis of Dibenzothiophenes and Carbazoles by Sequential ‘Tetra-Fold Heck/6 π-Electrocyclization/Dehydrogenation’ Reactions of Tetrabromothiophene and Tetrabromo-N-methylpyrrole. Serge-Mithérand Tengho Toguem, Ingo Knepper, Peter Ehlers,T ung T. Dang,Tamás Patonay, Peter Langer. Advanced Synthesis & Catalysis, Volume354, Issue9 June 18, 2012 Pages 1819-1826
 14. Efficient synthesis and Suzuki cross-coupling reactions of meso-tetrakis(2,6-dimethyl-4-triflyloxyphenyl)porphyrin. JulienTaesch, Tung T.Dang, Valérie Heitz. Tetrahedron Letters Volume 53, Issue 3, 18 January 2012, Pages 333-337
 15. Synthesis of carbazoles and 1,2-dihydrocarbazoles by domino ‘twofold Heck/6π-electrocyclization’ reactions of di-, tri- and tetrabromoindoles. Munawar Hussain, Serge-Mithérand Tengho Toguem, Rasheed Ahmad, ĐặngThanh Tùng, Ingo Knepper, Alexander Villinger, Peter Langer. Tetrahedron Volume 67, Issue 29, 22 July 2011, Pages 5304-531.
 16. Synthesis of Functionalized Heterocycles by Cyclization Reactions of Oxime and Hydrazone 1,4-Dianions. Tuan T. Dang, Tung T. Dang, Peter Langer. Synlett 2011(18): 2633-2642
 17. Intramolecular CH Oxidative N-Allylation of C-Homoallylhydrazones to 5-Vinyl-2-pyrazolines Catalyzed by the [Pd(OAc)2]/BIMINAP System. Dr. Thanh-Tung Dang, Dr. Ibrahim Abdellah, Dr. Yves Canac, Prof. Remi Chauvin. ChemCatChem, Volume3, Issue9 September 19, 2011 Pages 1491-1495
 18. Palladium(0)-catalyzed cross-coupling and cyclocondensation reactions. Tung T. Dang. VDM Verlag Dr. Muller
 19. Synthesis of Carbazoles and 1,2-Dihydrocarbazoles by Domino ‘Twofold Heck-6π-Electrocyclization’ Reactions of Di- and Tribromo-N-methylindoles. Munawar Hussain, Đãng Thanh Tùng, Peter Langer. Synlett 2009(11): 1822-1826.
 20. Regioselective Sonogashira Reactions of N-Methyltetrabromopyrrole: First Synthesis of Tri- and Tetra(1-alkynyl)pyrroles. Farman Ullaha, Tung T. Dang, Joachim Heinicke, Alexander Villinger, Peter Langer. Synlett 2009(5): 838-842
 21. Synthesis of Carbazoles and 1,2-Dihydrocarbazoles by Domino ‘Twofold Heck-6π-Electrocyclization’ Reactions of Di- and Tribromo-N-methylindoles. Munawar Hussain, Đãng Thanh Tùng, Peter Langer. Synlett 2009(11): 1822-1826
 22. Efficient Synthesis of Substituted Selenophenes Based on the First Palladium(0)-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Tetrabromoselenophene. Đǎng Thanh Tùng, Alexander Villinger, Peter Langer. Advanced Synthesis & Catalysis, Volume350, Issue13 September 5, 2008 Pages 2109-2117
 23. Synthesis of pyrazole-3-carboxylates and pyrazole-1,5-dicarboxylates by one-pot cyclization of hydrazone dianions with diethyl oxalate. Tung T. Dang, Tuan T. Dang, Christine Fischer, HelmarGörls, Peter Langer. Tetrahedron Volume 64, Issue 9, 25 February 2008, Pages 2207-2215
 24. Regioselective synthesis of 6-halomethyl-5,6-dihydro-4H-1,2-oxazines based on cyclizations of arylalkenyl-oximes. Vahuni Karapetyana, Satenik Mkrtchyana, Tung T.Dang, Alexander Villinger, Helmut Reinke, Peter Langer. Tetrahedron Volume 64, Issue 34, 18 August 2008, Pages 8010-8015
 25. Regioselective Suzuki cross-coupling reactions of 2,3,4,5-tetrabromo-1-methylpyrrole. Tung T.Dang, Rasheed Ahmad, Tuan T.Dang, HelmutReinke, PeterLanger. Tetrahedron Letters Volume 49, Issue 10, 3 March 2008, Pages 1698-1700
 26. Synthesis of tetraarylthiophenes by regioselective Suzuki cross-coupling reactions of tetrabromothiophene. Tuan T. Dang, Nasir Rasool, Tung T. Dang, HelmutReink, PeterLanger. Tetrahedron Letters Volume 48, Issue 5, 29 January 2007, Pages 845-847
 27. One-pot synthesis of pyrazole-5-carboxylates by cyclization of hydrazone 1,4-dianions with diethyl oxalate. Tuan T. Dang, Tung T.Dang, PeterLanger. Tetrahedron Letters Volume 48, Issue 20, 14 May 2007, Pages 3591-3593
 28. Synthesis of 2-(2-Arylethenyl)-5-arylfurans by Regioselective Palladium(0)-Catalyzed Coupling Reactions of 2-(2-Bromo-2-nitroethenyl)-5-bromofuran. Tuan T. Dang, Tung T. Dang, Peter Langer. Synlett 2006(17): 2812-2814 DOI: 10.1055/s-2006-950271
 29. Fe-exchanged Nontronite minerals for oxidation of containminated phenol in water. Tung T. Dang, Tuan T. Dang, Thuan T. Ngo. Vietnam Journal of Chemistry, 2005, 43(1), 109-113.
 30. Zeolite X and Y and their exchanged cations by Fe for femton oxidation of contaiminated organic compounds in water. Tuan T. Dang, Tung T. Dang, Thuan T. Ngo. Vietnam Journal of Chemistry, 2003, 6(18), 18-21
 

ThS. Đinh Thị Thu Hiền

HienHọ và tên:ThS. Đinh Thị Thu Hiền

 Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 303 nhà C1

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 Điện thoại:024 38691145

Đọc thêm...
   
Các bài viết khác...
Trang 1 trong tổng số 2 trang
You are here: Home Danh sách Cán bộ