School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đào tạo

Các môn học chuyên ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học
1. Động học và thiết bị phản ứng
2. Nhiệt động kỹ thuật hóa học
3. Kỹ thuật tách và làm sạch
4. Hóa vô cơ công nghiệp
5. Vật liệu vô cơ
6. Màng phủ vô cơ
7. Xử lý nước
8. Chất màu vô cơ công nghiệp
9. Chế biến khoáng sản
10. Công nghệ muối khoáng
11. Công nghệ soda và các chất kiềm
12. Công nghệ sản xuất axit vô cơ
13. Công nghệ các chất nitơ
14. Công nghệ phân bón (phân lân; phân phức hợp MAP, DAP; phân hỗn hợp NPK)
15. Công nghệ Uran
16. Hóa học và công nghệ đất hiếm
17. Hóa học vật liệu nano
18. Thiết bị đặc trưng trong ngành công nghệ các chất vô cơ
19. Cân bằng và chuyển pha
20. Công nghệ nhũ tương
21. Các học phần thí nghiệm, thực tập và đồ án
- Thí nghiệm chuyên ngành 1, 2
- Thực tập kỹ thuật
- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án chuyên ngành cử nhân, kỹ sư
- Đồ án tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư

Các khoá đào ngắn hạn đã thực hiện
1. Lớp đào tạo “Công nghệ và thiết bị trong sản xuất phân đạm” cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, năm 2012
2. Lớp đào tạo “Công nghệ thi công sơn” cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, năm 2013
3. Lớp đào tạo “Giản đồ pha và quá trình hòa tan/kết tinh trong chế biến Sylvinit và Cacnalit” cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, năm 2014

 
You are here: Home Đào tạo