School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Huỳnh Thu Sương

huynh-thu-suongHọ và tên: Huỳnh Thu Sương
Chức danh khoa học: Tiến sĩ
Chức vụ hành chính: Phục vụ giảng dạy
Điện thoại: 024/38692943
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Giảng dạy môn: Hướng dẫn thí nghiệm
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây: Nghiên cứu điện cực compozit dùng trong điện hóa
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây
Nghiên cứu vật liệu compozit làm điện cực xử lý nước thải công nghiệp. Đề tài T2007-40
Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phưong pháp điện hóa. Đề tài B2008-201
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:
Nghiên cứu vật liệu compozit oxit sắt làm điện cực anot điện phân xử lý nước thải. (Tạp chí Hóa học, T46, số 2A, 2008).

Các sách đã xuất bản: không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có

Các thông tin khác: không có

 
You are here: Home Danh sách cán bộ TS. Huỳnh Thu Sương