School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Quách Thị Phượng

quach-thi-phuongHọ và tên: Quách Thị Phượng
Chức danh khoa học: ThS
Chức vụ hành chính: Cán bộ giảng dạy
Số điện thoại:
Email:

Các sách đã xuất bản: không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có

Các thông tin khác: không có

 
You are here: Home Danh sách cán bộ ThS. Quách Thị Phượng