School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Vũ Thị Tần

vu-thi-tan-Họ và tên: Vũ Thị Tần
Chức danh khoa học: TS
Chức vụ hành chính: Giảng viên
Điện thoại: 024/38692943
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng dạy các môn

 • - Động học và Thiết bị phản ứng
 • - Công nghệ Soda và các chất kiềm
 • - Màng phủ vô cơ

Các hướng nghiên cứu chính

 • - Màng phủ nano có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn, tự làm sạch; chống gỉ; chống cháy
 • - Sản xuất và ứng dụng của siêu vật liệu 2D Carbon
 • - Sản xuất và ứng dụng của các oxit kim loại dạng nano trong xúc tác quang hóa
 • - Xúc tác từ vật liệu nano trong quá trình xử lý nước thải, không khí ô nhiễm
 • - Xúc tác cho quá trình sản xuất Hydrogen

Các đề tài/dự án đã thực hiện

 • - Chất xúc tác mới cho quá trình sản xuất khí hydrogen. Bộ Khoa học và Công Nghệ Tây Ban Nha
 • - Sản xuất vật liệu xốp ứng dụng trong năng lượng, đặc biệt là trong năng lượng- Sở Khoa Học và Công Nghệ xứ Asturias
 • - Màng phủ thông minh cho sắt. Sở khoa học và Công Nghệ xứ Asturias
 • - Nghiên cứu và sản xuất ZnCo2O4 và ứng dụng trong xử lý nước thải, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội- T009-2017

Các bài báo đã công bố trong 5 năm gần đây
1. AUTHORS : T.T. Vu, G Marbán
TITLE: Sacrificial Template Synthesis of High Surface Area Metal Oxides. Example: An Excellent Structured Fenton-like Catalyst
REF.: Applied Catalysis B: Environmental, 152-153(2014) 51-58. Impact factor: 8.3
2. AUTHORS : T. T. Vu, Ana B. Rodil, Gregorio Marbán, Teresa Valdés-Solís
TITLE: Nanostructured SSWM-supported CdxZn1-xO: a stable photocatalyst under visible and ultraviolet irradiation
REF.: Journal of Environmental Chemical Engineering, 2 (2014) 1612-1620. Impact factor: 1.4
3. AUTHORS : T. T. Vu, Teresa Valdés-Solís, Gregorio Marbán
TITLE: High surface area stainless steel wire mesh-supported TiO2 prepared by sacrificial template accelerated hydrolysis. A monolithic photocatalyst superior to P25 TiO2.
REF.: Journal of Environmental Chemical Engineering, 2 (2014) 2229-2235. Impact factor: 1.4
4. AUTHORS : T. T. Vu, Teresa Valdés-Solís, Gregorio Marbán
TITLE: Novel high surface area stainless steel wire mesh supported Ni0.7Zn0.3O solid solution prepared by room temperature sacrificial template accelerated hydrolysis. Application in the production of hydrogen from methanol.
REF.: Applied Catalysis B: Environmental, 160-161 (2014) 57-66. Impact factor: 8.3
5. AUTHORS : Marta Sevilla, Guillermo A. Ferrero, T. T. Vu and Antonio B. Fuertes
TITLE: A simple approach towards highly dense solvated graphene films for supercapacitors
REF.: ChemNanoMat, 2 (2016) 33-36. Open access.

Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Các sách đã xuất bản:
1. T. T. Vu , E.Yu. Chigrinova, O. N. Ponamoreva and V.A. Alferov
TITLE: Bioelectrocatalytic oxidation of Glucose by bacterial cells Pseudomonas Putida in the presence of the mediators
REF.: Chapter 10, 2011 Nova Science Publishers, Inc.

Học viên Cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác:
- Cần sinh viên làm nghiên cứu khoa học về mảng điều chế các oxit kim loại dạng nano ứng dụng trong xúc tác quang hóa.
- Cần sinh viên làm nghiên cứu khoa học về mảng chế tạo vật liệu 2D Carbon và ứng dụng trong xử lý nước và vật liệu chống cháy.

 
You are here: Home Danh sách cán bộ TS. Vũ Thị Tần