School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS.TS. Lê Xuân Thành

le-xuan-thanhHọ và tên: PGS. TS. Lê Xuân Thành
Chức vụ hành chính:
Điện thoại:
Email:
 
Giảng dạy môn:
Kĩ thuật tách và CN Xạ hiếm, Hóa học chất rắn - cho sinh viên của bộ môn.
(Các môn có giảng dạy trước đây: Công nghệ phân bón, Giản đồ pha và CN muối khoáng )
Kĩ thuât chế tạo hạt mịn, Chất màu vô cơ - cho học viên cao học của bộ môn:
(Và có tham gia dạy môn Nhiệt động kĩ thuật hóa học)
Vật liệu vô cơ - cho học viên cao học chuyên ngành Hóa vô cơ cùa Trường Đại học sư phạm Huế:
Hướng dẫn 2 NCS:  về lĩnh vực chất phát quang vô cơ - hướng dẫn phụ và về lĩnh vực chất màu vô cơ – hướng dẫn chính
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:
- Tổng hợp chất phát quang vô cơ
- Tách và chế tạo các chất/ vật liệu vô cơ từ các nguồn khoáng, chất thải công nghiệp
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây
1. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu chịu lửa từ bùn đỏ - bã thải của Công ty Hóa chất Tân bình” - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006-2007)
2. . Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu thu hồi niken từ xỉ lò cao sản xuất phân lân nung chảy” - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004-2005)
3. Chủ nhiệm đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu chất phát quang oxit phức hợp cỡ nano kẽm silicat hoạt hóa bỡi mangan và yttri silicat hoạt hóa bỡi europi, xeri hay samari” - Bộ Khoa học Công nghệ (2006-2008)
4. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu” - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008-2009)

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây

TT
Tác giả chính
Tên kết quả công bố / đăng ký
Tên tạp chí, Nơi công bố
Thời gian đăng tải
1
Lê Xuân Thành
Tổng hợp và khảo sát sự biến đổi các dạng đa hình của MnO2
Hội nghị toàn quốc đề tài  KHCB trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, Hà nội
2002
2
Lê Xuân Thành
Khảo sát sự đóng rắn và ảnh hưởng của một số phụ gia lên độ bền nén của ximăng sorel
Như trên
2003
3
Bùi Đăng Hạnh
Tổng hợp zeolit A từ bùn đỏ
Tạp chí hoá học Hà nội,
2003
4
Bùi Đăng Hạnh
Nghiên cứu hoà tách nhôm và silic từ bã thải bùn đỏ
Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ IV, Hà nội
2003
5
Bùi Đăng Hạnh
Nghiên cứu tổng hợp zeolit A ở nhiệt độ thường từ dung dịch hoà tách bã thải bùn đỏ bằng axit sunfuric
Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ IV, Hà nội
2003
6
Bùi Đăng Hạnh
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion uranyl bằng zeolit A
Tạp chí hoá học, Hà nội
2004
7
La Thế Vinh
Động học quá trình oxi hoá CO trong hơi nước trên xúc tác Au/CeO2-aAl2O3
Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Hà nội
2004
8
La Thế Vinh
Hoạt tính và năng lượng hoạt hoá của vật liệu xúc tác Au/CeO2 đối với phản ứng oxi hoá hơi nước ở nhiệt độ thấp
Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Hà nội
2004
9
Lê Quang Thái
Hấp thu urani từ dung dịch hoà tách quặng cát kết bằng kỹ thuật cột nhựa lớp tĩnh
Tạp chí hoá học, Hà nội
2005
10
Lê Quang Thái
Cân bằng trao đổi ion giữa nhựa Amberlite IRA-420 và urani trong dung dịch chứa sunfat
Tạp chí hoá học
2005
11
Lê Quang Thái
Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu của nhựa Amberlite IRA-420 đối với uran từ dung dịch hoà tách quặng cát kết khu vực Pà Lừa
Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Hà nội
2005
12
La Thế Vinh
Ảnh hưởng của điều kiện hoàn nguyên đến hoạt tính oxi hoá CO bằng hơi nước trên vật liệu nano composit Au/CeO2-aAl2O3
Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Hà nội
2005
13
La Thế Vinh
Quan hệ giữa cấu trúc và tính chất xúc tác của hệ vật liệu nano composit Au/CeO2-aAl2O3 đối với phản ứng oxi hoá CO trong hơi nước ở nhiệt độ thấp
Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Hà nội
2005
14
La Thế Vinh
Phương pháp TPR và XPS trong nghiên cứu cấu trúc của CeO2
Tạp chí khoa học công nghệ, Hà nội
2005
15
Lê Xuân Thành
Preparation of MnO2 from Pyrolusite Ore Leaching Solution by Sulfurous Gas
“New Trends in Technology towards Sustainable Development” Proceedings, Hà nội
2005
16
Lê Quang Thái
Rửa giải nhựa đã bão hoà uran trên cột tĩnh
Tạp chí Hoá học và ứng dụng
2005
17
Lê Xuân Thành
Nghiên cứu thu hồi niken từ xỉ lò cao phân lân nung chảy
Hội nghị KH lần 20 – ĐHBK Hà nội. NXB Bách Khoa Hà nội, Hà nội
2006
18
Lê Xuân Thành
Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang kẽm sunfua kích hoạt bỡi mangan
Hội nghị KH lần 20 – ĐHBK Hà nội., NXB Bách Khoa Hà nội, Hà nội
2006
19
La Thế Vinh
Hấp phụ và cơ chế quá trình oxi hóa CO bằng hơi nước trên vật liệu xúc tác nanocompozit Au/CeO2
Hội nghị KH lần 20 – ĐHBK Hà nội., NXB Bách Khoa Hà nội, Hà nội
2006
20
Lê Xuân Thành
Nghiên cứu  tổng hợp chất phát quang kẽm silicat hoạt hóa bỡi mangan
Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hà nội
2007
21
Bùi Thị Vân Anh
Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến độ phát quang của kẽm silicat hoạt hoá bởi mangan
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Hà nội
2007
22
Nguyễn Nguyên Ngọc
Nghiên cứu làm tăng độ phát quang của ZnS kích hoạt bởi Mn và bước đầu áp dụng thử vào kỹ thuật in lưới
Tạp chí Hóa học, Hà nội
2008
23
Lê Xuân Thành
Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ vỏ trấu
Tạp chí Hóa học, Hà nội
2008
24
Đỗ Viết Huyên
Nghiên cứu xử lý chống kết khối cho NPK Lâm Thao
Tạp chí Hóa học, Hà nội
2008
25
Trần Vân Dung
Tổng hợp chất phát quang kẽm silicat hoạt hóa bởi mangan theo phương pháp đồng kết tủa sử dụng dung dịch natri silicat có bổ sung amoniac
Tạp chí Hoá học Hà nội,
2008
26
Lê Xuân Thành
Tổng hợp chát phát quang ytri silicat kích hoạt bỡi europi
Tạp chí Hoá học Hà nội,
2008
27
Lê Xuân Thành
Tổng hợp chất phát quang kẽm silicat cỡ nano hoạt hoá bởi mangan theo phương pháp sol-gel
Tạp chí Hoá học Hà nội,
2008

Các sách đã xuất bản: không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

 • - Quách Thị Phượng khóa 2009. Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp chất màu đen spinel
 • - Nguyễn Văn Mạnh khóa 2009. Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp lớp phủ chống ăn mòn kẽm photphat

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 • 1. Phùng Thị Mai Phương. Đề tài: Tổng hợp chất phát quang yttri silicat pha tạp bởi đất hiếm

  2. Nguyễn Chí Thanh. Đề tài: Tổng hợp chất màu oxit phức hợp từ 1 số nguồn thải trong nước

  3. Hoàng Hữu Tân. Đề tài: Tổng hợp chất phát quang nền yttri oxit và photphat của canxi/kẽm

  4. Bùi Thị Vân Anh. Đề tài: Tổng hợp chất phát quang nền kẽm silicat

Các thông tin khác: không có

 
You are here: Home Danh sách cán bộ PGS.TS. Lê Xuân Thành