School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nghiên cứu

Hướng Nghiên cứu

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi ứng dụngcho cácloại nguyên liệu.

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng cho các sản phẩmtruyền thống, phụ gia, men và chất màu gốm.

- Nghiên cứu các hệ vật liệu gốm-thủy tinh y sinh, gốm kỹ thuật, vật liệu ceramic tiến tiến.

- Nghiên cứu tái sử dụng phế thải của một số ngành công nghiệp vào sản xuất sản phẩm ngành Silicat

- Nghiên cứu giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng trong các nhà máy ngành Silicat.

- Nghiên cứu về vật liệu nano, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu thông minh…

Đề tài nghiên cứu

Đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, chi tiết xem trong mục Danh sách cán bộ và lý lịch khoa học của các cán bộ.

 

Chuyển giao công nghệ

……………………

 
You are here: Home Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ