School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nghiên cứu

Hướng Nghiên cứu

bm-slc-1- Nghiên cứu chế tạo, nâng cao chất lượng các vật liệu truyền thống.
- Nghiên cứu vật liệu y sinh (gốm y sinh, thủy tinh y sinh...)
- Nghiên cứu các vật liệu gốm kỹ thuật cao, tiến tiến, vật liệu nano.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giảm tiêu hao năng lượng trong các nhà máy Silicát.
- Nghiên cứu công nghệ xử lý khói, bụi cho các nhà máy.

 

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo sợi gốm từ tro bay nhiệt điện thay thế amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp

 • Mã số: RD48-19
 • Cấp: Bộ Xây Dựng
 • Thời gian thực hiện: 05/2019 - 12/2020
 •  


 

 

 
 
You are here: Home Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ