School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các môn học hệ sau đại học

 1. Cấu trúc và tính chất của vật liệu Silicat
 2. Những phát triển mới trong Khoa học – Công nghệ thủy tinh
 3. Cơ sở lý thuyết công nghệ Gốm kỹ thuật và Vật liệu chịu lửa
 4. Chuyên đề Xi măng
 5. Lưu biến học trong Công nghệ Vật liệu Silicat
 6. Đặc điểm cấu trúc và động học các quá trình dị thể Silicat
 7. Chuyên đề chất khoáng hóa trong Công nghệ Gốm sứ
 

Các môn học hệ Đại học

 1. Lò Silicat
 2. Thiết bị nhà máy Silicat
 3. Hóa lý Silicat
 4. Khoáng vật học Silicat
 5. Tin học và tự động hóa ứng dụng trong nhà máy Silicat
 6. Tiếng Anh chuyên ngành
 7. Công nghệ Chất kết dính
 8. Công nghệ Vật liệu Chịu lửa
 9. Công nghệ Gốm sứ
 10. Công nghệ Thủy tinh
 11. Thí nghiệm chuyên ngành
 12. Thực tập nhận thức
 13. Thực tập kỹ thuật
 14. Thực tập tốt nghiệp
 15. Đồ án môn học chuyên ngành
 16. Đồ án tốt nghiệp
 
You are here: Home Đào tạo