School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Thành Đông

dongTrưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel :+84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

PGS.TS. Tạ Ngọc Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

PGS.TS. Vũ Hoàng Tùng

vht.jpg

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : tung.vuhoang@hust.edu.vn

Tel : +84 24 3869 2517    Mobile: 0982678101

Fax : +84 24 3869 2517

Ly lịch khoa học

Đọc thêm...
 

TS. Vũ Thị Ngọc Minh

Văn phòng: Phòng 103 nhà C4

Phone: (+84) 24 3869 2517

Fax: (+84) 24 3869 2517

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

PGS.TSKH. Nguyễn Anh Dũng

no_image

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Dương Định

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4
Phone : (+84) 24 3869 2517
Fax : (+84) 24 3869 2517
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 
You are here: Home Danh sách cán bộ