School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các hướng nghiên cứu hiện tại

-  Nghiên cứu chế tạo vật liệu thân thiện môi trường phục vụ ngành công nghiệp in, thay thế nguyên liệu nhập ngoại.

-  Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường ngành in.

-  Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất in.

-  Tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm in.

 
You are here: Home NCKH & CGCN Các hướng nghiên cứu hiện tại