School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Giới thiệu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

Normal 0

Năm 2005

Đề tài: VLIR-HUT AP04\Prj02\Nr03 (2005-2008)

- Water based ink using colored fine particles for ink jet printing

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

 

Năm 2006

Đề tài cấp bộ: B2006-01-02 (2006-2007)

- Nghiên cứu sản xuất mực in gốc nước dùng cho công nghiệp in vỏ bao xi măng tại Việt Nam

Chủ nhiệm: PGS. Trần Văn Thắng

 

Năm 2007

Đề tài cấp bộ: B2007 – 01- 115 (2007-2008)

- Nghiên cứu xử lý nước thải ngành in bằng phương pháp keo tụ kết hợp với phương pháp ôxy hoá khử 

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Tuyết Loan

 

Đề tài cấp trường: T2007- 44 (2007)

- Nghiên cứu và sản xuất mực in phun gốc nước

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thanh Bình

 

Năm 2008

Đề tài cấp bộ: B-2008-01-195 (2008 – 2009)

Nghiên cứu sản xuất mực in phun gốc nước sử dụng chất màu pigment

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

Đề tài cấp trường: T2008 – 29 (2008)

- n định phân tán cho mực in Flexo gốc nước

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Ngọc

 

Năm 2009

Đề tài cấp trường:

Nghiên cứu sản xuất dung dịch ẩm sử dụng trong công nghệ in Offset

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Hưng

Nghiên cứu ảnh hưởng tính lưu biến của mực in offset đến chất lượng sản phẩm in

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Ngọc

Nghiên cứu tạo color profile cho máy in phun Hp Design-jet 800

Chủ nhiệm: ThS. Phùng Anh Tuân

 
You are here: Home NCKH & CGCN Giới thiệu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học