School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

NCKH & CGCN

Các hướng nghiên cứu hiện tại

-  Nghiên cứu chế tạo vật liệu thân thiện môi trường phục vụ ngành công nghiệp in, thay thế nguyên liệu nhập ngoại.

-  Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường ngành in.

-  Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất in.

-  Tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm in.

 

Các hợp đồng chuyển giao công nghệ

Nội dung đang trong thời gian cập nhật
 

Giới thiệu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

Normal 0

Năm 2005

Đề tài: VLIR-HUT AP04\Prj02\Nr03 (2005-2008)

- Water based ink using colored fine particles for ink jet printing

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

 

Năm 2006

Đề tài cấp bộ: B2006-01-02 (2006-2007)

- Nghiên cứu sản xuất mực in gốc nước dùng cho công nghiệp in vỏ bao xi măng tại Việt Nam

Chủ nhiệm: PGS. Trần Văn Thắng

 

Năm 2007

Đề tài cấp bộ: B2007 – 01- 115 (2007-2008)

- Nghiên cứu xử lý nước thải ngành in bằng phương pháp keo tụ kết hợp với phương pháp ôxy hoá khử 

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Tuyết Loan

 

Đề tài cấp trường: T2007- 44 (2007)

- Nghiên cứu và sản xuất mực in phun gốc nước

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thanh Bình

 

Năm 2008

Đề tài cấp bộ: B-2008-01-195 (2008 – 2009)

Nghiên cứu sản xuất mực in phun gốc nước sử dụng chất màu pigment

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

Đề tài cấp trường: T2008 – 29 (2008)

- n định phân tán cho mực in Flexo gốc nước

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Ngọc

 

Năm 2009

Đề tài cấp trường:

Nghiên cứu sản xuất dung dịch ẩm sử dụng trong công nghệ in Offset

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Hưng

Nghiên cứu ảnh hưởng tính lưu biến của mực in offset đến chất lượng sản phẩm in

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Anh Ngọc

Nghiên cứu tạo color profile cho máy in phun Hp Design-jet 800

Chủ nhiệm: ThS. Phùng Anh Tuân

 

Các hoạt động NCKH & CGCN

Nội dung đang trong thời gian cập nhật
 
You are here: Home NCKH & CGCN