School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Sau đại học

Đào tạo những chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng độc lập nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài NCKH cơ bản, Nghiên cứu triển khai công nghệ và phục vụ sản xuất.

Học viên Cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng công tác ở các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học hoặc ở các cơ sở sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới nước nhà thông qua các chương trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

 
You are here: Home Đào tạo Sau đại học