School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Chương trình Cử nhân Kỹ thuật In và truyền thông

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ chính)

Theo quy chế đào tạo, để hoàn thành chương trình sinh viên có thể rút ngắn tối đa 3 học kỳ hoặc kéo dài tối đa 5 học kỳ.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 128 tín chỉ

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật In và Truyền thông

Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ chính)

Theo quy chế đào tạo, để hoàn thành chương trình sinh viên có thể rút ngắn tối đa 3 học kỳ hoặc kéo dài tối đa 5 học kỳ.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 158 tín chỉ

 
You are here: Home Đào tạo Quy chế đào tạo