School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các quỹ khuyến học

Với mục đích vì sự phát triển của ngành Kỹ thuật in và truyền thông đồng thời để động viên và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên các Quỹ khuyến học lần lượt ra đời:

- Quỹ của các cựu sinh viên ngành Công nghệ in

- Quỹ của các đơn vị sản xuất in, các nhà tài trợ

Bộ môn Công nghệ in trân trọng cảm ơn những đóng góp từ trước đến nay của các Đơn vị sản xuất in, các nhà tài trợ, các cựu sinh viên và hy vọng tiếp tục có những hợp tác trong tương lai.

 
You are here: Home Đào tạo Các quỹ khuyến học