School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đại học chính quy

Khoá học cung cấp kiến thức cơ sở và những hiểu biết chuyên môn về kỹ thuật in trong sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông. Các môn học Đại Cương kỹ thuật in, Kỹ thuật Phục chế, Kỹ thuật Chế bản, Kỹ thuật Các quá trình in, Kỹ thuật Gia công sách và tạp chí, Kỹ thuật Bao bì, Vật liệu ngành in được giảng dạy sẽ cung cấp cho người học phần chuyên môn không thể thiếu nếu làm trong các dây truyền sản xuất tại các Nhà in. Sự phát triển của kỹ thuật số trong công nghệ truyền thông và in kỹ thuật số cũng được giảng dạy trong chương trình. Các đợt thực tập nhận thức, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và các kỳ thí nghiệm chuyên ngành chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng làm việc như cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất trong ngành công nghệ in.
 
You are here: Home Đào tạo Đại học chính quy