School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các sách do Bộ môn viết

 1. Kỹ thuật điện phân, Mai Thanh Tùng, Trương Ngọc Liên, Hoàng Thị Bích Thủy, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2016.
 2. Kỹ thuật Nguồn điện, Mai Thanh Tùng, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2016.
 3. Mạ Kền: Lý thuyết và Ứng dụng, Trần Minh Hoàng, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2009.
 4. Kỹ thuật Mạ lên nền nhựa, Mai Thanh Tùng, NXB Bách khoa, 2008
 5. Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Trương Ngọc Liên, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
 6. Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Phan Lương Cầm, W.A. Schultze,  NXB Bách khoa, 1985.
 7. Tổng hợp điện hoá các chất hữu cơ, Trương Ngọc Liên, NXB Bách khoa, 2001.
 8. Mạ điện, Trần Minh Hoàng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001
 9. Phương pháp thiết kế xưởng Mạ điện, Trần Minh Hoàng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001
 10. Thí nghiệm chuyên ngành Điện hóa, ĐH Bách khoa Hà Nội, 2001
 11. Sổ tay Mạ điện, Trần Minh Hoàng, Lê Đức Tri, Nguyễn Văn Thanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
 12. Kiểm tra đo đạc trong Mạ điện, Trần Minh Hoàng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
 13. Bài tập Công nghệ Điện hóa, Trần Minh Hoàng, Trương Ngọc Liên, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007.
 14. Phân tích dung dịch mạ điện, Trần Minh Hoàng, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2001.
 15. Điện hóa lý thuyết, Trương Ngọc Liên, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1999.
 
You are here: Home Các sách xuất bản