School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Danh sách các đề tài

nckh-dienhoa-11. Dự án ươm tạo Công nghệ Bộ Giáo dục-Đào tạo mã số 12/HĐ-UTCN2005-2006-ĐHBKHN: "Ứng dụng công nghệ mạ lên nền nhựa phục vụ công nghiệp và Quốc phòng"
2. Đề tài Bộ GD-ĐT B-2008- "Nghiên cứu quy trình mạ trực tiếp lên nền nhựa  Acrylonitrilbutadien Styren (ABS)"
3. Đề tài Bộ GD-ĐT B-2004-28-152: "Nghiên cứu công nghệ mạ kim loại và hợp kim trên nền không dẫn (nhựa, gốm, compozit)", (2004-2006)
4. Dự án hợp tác Quốc tế số VLIR-HUT/IUC/PJ10 "Electrochemical Fabrication of  nanosized Multilayer Co/Cu for novelmagnetic Sensors" (thực hiện 2004-2006).
5. Dự án Quốc tế Nippon Sheet Glass (NSG) Foundation " Electrochemical Fabrication of  nanosized Multilayer FeCoNi/Cu with Giant Magnetoresistance (GMR)" (thực hiện 2005-2007).
6. Đề tài KHCB 5.028.06 "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hệ màng mỏng nanô compozithệ dây micro đa lớp có hiệu ứng từ kháng khổng lồ (Giant Magnetoimpedance-GMI) và ứng dụng làm cảm biến các loại"
7. Đề tài Bộ Giáo dục- Đào tạo B.2007.01.89, "Nghiên cứu công nghệ mớí tạo màng phủ chống ăn mòn và cơ tính cao từ hợp chất Cr(III)" (2007-2009).nckh-dienhoa-28. Dự án SXTN Bộ GD-ĐT 2009-01-01-DA "Hoàn thiên quy trình công nghệ Mạ 6 lớp trang trí và bảo vệ lên nền nhựa Acrylonitrilbutadien Styren(ABS) phục vụ sản xuất ô tô, xe máy và đồ gia dụng chất lượng cao"
9. "Synthesis of LixMnO2 and Lix Mn2O4 materialas for modern Litium Battery " (KHCB.5.038.06)
10. "Application of electroactive Mangane Dioxide (EMD) for removal of arsene in drink water" (T2007-111)
11. "Development of Nickel Recovery Process from Ni-Cr Electroplating Waste Water" (B2006-01-30).
12. "Development of Corrosion inhibition system  for the cooling Engine System" (B2004-122)
13. "Synthesis of Nanoparticle and nanosized Coating of TiO2 by Sol-Gel Technique" (VLIRVLIR-HUT AP05/03)
14. "Development of process forf Direct Electroplating on Aluminium Surface" (T2008-28)
   
  You are here: Home Nghiên cứu khoa học Danh sách các đề tài