School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lịch sử phát triển

Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại có lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội và Viện Kỹ thuật Hóa học (trước đây là Khoa Công nghệ Hóa học). Bắt đầu được thành lập năm 1963, Bộ môn đã phát triển trải qua các giai đoạn khác nhau:

 -  Năm 1963: Thành lập Bộ môn Vô cơ - Điện hóa - Silicat

 -  Năm 1968: Hình thành Bộ môn Vô cơ - Điện hóa

 -  Năm 1984: Khoa Vô cơ - Điện hóa (2 cấp quản lý)

 -  Năm 1987: Thành lập Bộ môn Kỹ thuật các chất Vô cơ và Kỹ thuật Điện hóa

 - Năm 1990: Thành lập Khoa Vô cơ - Điện hóa - Môi trường

 -  Năm 1996: Tách Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ kim loại từ Khoa Vô cơ - Điện hóa - Môi trường.

 -  Năm 1996: Tách Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại từ Khoa Vô cơ - Điện hóa - Môi trường.

 -  Năm 2010: Sát nhập Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ kim loại và Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại.

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ:

 TT  

Thời kỳ

 
 Trưởng Bộ môn   

Phó Trưởng Bộ môn

 
 

1

 
 

1968-1984

 
 PGS. TS. Trương Ngọc Liên   

TS. Nguyễn Văn Thanh

 
 

2

 
 

1996-2004

 
 PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết   

GVC. Lê Đức Tri

 
 

3

 
 

2004-2007

 
 

PGS.TS. Trần Trung

 
 

PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

 
 

4

 
 

2007-2008

 
 

PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

 
 
 

5

 
 

2008-2014

 
 

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

 
 

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

 
 

6

 
 

2014-nay

 
 

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

 
 PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy 

  

Các cán bộ đang công tác tại Bộ môn

                                    
 

TT

 
 

Họ và tên

 
 

TT

 
 

Họ và tên

 
 

1

 
 

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 
 

6

 
 

TS. Bùi Thị Thanh Huyền

 
 

2

 
 

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

 
 

7

 
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

 
 

3

 
 

TS. Đặng Trung Dũng

 
 

8

 
 

PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy

 
 

4

 
 

TS. Lê Đại Dương

 
 

9

 
 

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

 
 

5

 
 

TS. Lê Thị Thu Hằng

 
 
 

  Các cán bộ đã công tác tại Bộ môn 

                                                             
 

TT

 
 

Họ và tên

 
 

TT

 
 

Họ và tên

 
 

1

 
 

GS. TS. Phan Lương Cầm

 
 

10

 
 

Ngô Minh Kỷ

 
 

2

 
 

GVC. Vũ Anh Dũng

 
 

11

 
 

PGS. TS. Trương Ngọc Liên

 
 

3

 
 

Đoàn Đình Dậu

 
 

12

 
 

KS. Vũ Thị Phiệt

 
 

4

 
 

KS. Lê Thúy Đông

 
 

13

 
 

ThS. Nguyễn Đình Phổ

 
 

5

 
 

PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

 
 

14

 
 

Hoàng Thị Phúc

 
 

6

 
 

TS. Trần Thị Hiền

 
 

15

 
 

TS. Nguyễn Văn Thanh

 
 

7

 
 

PGS. TS. Trần Minh Hoàng

 
 

16

 
 

PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết

 
 

8

 
 

KS. Phạm Quang Hoè

 
 

17

 
 

GVC. Lê Đức Tri

 
 

9

 
 

ThS. Vũ Thị Hương

 
 

18

 
 

GS. TS. Trần Trung

 
 

 

 

   

 

 

 
You are here: Home Giới thiệu chung Lịch sử phát triển