School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đào tạo

 Kể từ ngày thành lập tới nay, Bộ môn đã và đang đào tạo được khoảng 600 kỹ sư hệ chính quy, thêm vào đó là đào tạo được 10 tiến sỹ và nhiều thạc sỹ. Số lao động trình độ cao đó đang phục vụ khắp mọi miền tổ quốc, nhiều người hiện đang giữ các trọng trách và cương vị cấp cao của các Tổng công ty, các Công ty và các Viện nghiên cứu.

 Các môn học Đại học

TT

Tên môn học

Mã số

1

Điện hoá lý thuyết

CH4120

2

Công nghệ Mạ điện

CH4122

3

Điện hoá bề mặt

CH4124

4

Thiết bị và phương pháp thiết kế trong CN điện hoá

CH4126

5

Ăn mòn kim loại

CH4128

6

Điện phân thoát kim loại

CH4130

7

Điện phân không thoát kim loại

CH4132

8

Tổng hợp Hữu cơ bằng phương pháp điện hoá

CH4134

9

Thí nghiệm chuyên ngành

CH4136

10

Nguồn điện hoá học

CH4140

11

Thực tập nhận thức

CH4146

12

Thực tập kỹ thuật

CH4148

13

Thực tập tốt nghiệp

CH5003

14

Đồ án chuyên ngành

CH5103

15

Đồ án tốt nghiệp

CH5103

16

Vật liệu học điện hoá

CH4138

17

Gia công xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học và điện hoá

CH4142

18

Điện hoá và xử lý môi trường

CH4125

19

Kỹ thuật đo điện hoá

CH4127

20

Ăn mòn và bảo vệ vật liệu trong môi trường khí quyển

CH4129


Đề tài tốt nghiệp:
Đề tài thiết kế:
- Thiết kế nhà máy mạ điện, sơn phủ, xử lý bề mặt, mạ nhúng kẽm
- Thiết kế nhà máy sản xuất xút- clo, điện phân dioxxit mangan
- Thiết kế nhà máy sản xuất ăc quy chì
- Thiết kế nhà máy tinh luyện kim loại (đồng, niken...)..
Đề tài nghiên cứu: theo định hướng của thày hướng dẫn
 
 
Các môn Cao học

TT

Tên môn học

Mã số

1

Kỹ thuật điện phân sản xuất vật liệu

CHEAO 2.26

2

Nguồn điện nâng cao

CHEAO 2.27

3

Xử lý bề mặt bằng phương pháp Hóa học và Điện hóa

CHEAO 2.28

4

Các công nghệ Bảo vệ kim loại

CHEAO 2.29

5

Động học các quá trình điện cực

CHESO 2.26

6

Điện hóa nâng cao

CHEAO 2.27

7

Vật liệu tích thoát năng lượng

CHESO 2.28

8

Khoa học ăn mòn nâng cao

CHESO 2.29

 
You are here: Home Đào tạo