School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

Anh Dung

Họ và tên: ThS. Đặng Việt Anh Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 111, Nhà C5, ĐHBKHN

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 04.38.68.01.22

 

Giảng dạy môn

 • - Nguồn điện hoá học
 • - Ăn mòn và bảo vệ kim loại
 • - Thiết bị điện hoá và phương pháp thiết kế
 • - Gia công xử lí bề mặt kim loại

Các hướng nghiên cứu

 • - Mạ trên nền nhôm và hợp kim nhôm
 • - Tổng hợp vật liệu nguồn trên nền MnO2 bằng phương pháp sol-gel
 • - Xử lí môi trường bằng phương pháp điện hoá

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia

 1. Nghiên cứu khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-6Al-7Nb và Ti-5Al-2.5Fe trong môi trường huyết tương nhân tạo, ứng dụng làm các chi tiết cấy ghép trong cơ thể người. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 01/2016-12/2016.
 2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống nano Mangan Oxit(Maganese Oxide Nanotube- MONT) làm vật liệu cho các nguồn tích trữ năng lượng hiện đại. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 03/2014-09/2016.
 3. Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn cột chống thủy lực bằng công nghệ mạ hợp kim Ni cứng. Bộ Công Thương. 01/2014-06/2016.
 4. Nghiên cứu và chế tạo pin năng lượng mặt trời Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 và Cu(In,Ga)(S,Se)2 bằng phương pháp in. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 03/2014-03/2016.
 5. Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị mạ điện đa lớp (Cu, Ni, Cr) trên nền nhựa. Bộ Khoa Học và Công nghệ. 09/2011-09/2015.
 6. Nghiên cứu công nghệ tạo màng phủ vô định hình hệ NiMBP (M=Co, Cu, W..) thân thiện môi trường thay thế lớp mạ Cr (VI) ứng dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ tại Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 04/2011-06/2013.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

Tạp chí trong nước

 1. Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-4Al-2,5Fe trong môi trường huyết tương nhân tạo. Đặng Việt Anh Dũng, Huỳnh Thu Sương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2015
 2. Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-6Al-7Nb trong môi trường huyết tương nhân tạo. Bùi Thị Thanh Huyền, Đặng Việt Anh Dũng, Hoàng Thị Bích Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Hoàng Anh Tuấn. Tạp chí Hóa học. 2014. 

Tạp chí quốc tế

 1. Fabrication of Cu(In,Ga)(S,Se)2 Solar Cells by Solution Method. PHAM ANH TUAN, VU NGOC PHAN, TRAN DUC HUY, DANG VIET ANH DUNG, NGUYEN XUAN QUANG, NGUYEN DUY CUONG. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2017.
 2. Effects of annealing conditions on crystallization of the CZTS absorber and photovoltaic properties of Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 solar cells. Duy-Cuong Nguyen, Seigo Ito, Dang Viet Anh Dung. Journal of Alloys and Compounds. 2015.
 3.  Application of polyaniline nanowires electrodeposited on the FTO glass substrate as a counter electrode for low-cost dye-sensitized solar cells. Thanh-Tung Duong, Ta Quoc Tuan, Dang Viet Anh Dung, Nguyen Van Quy, Dinh-Lam Vu, Man Hoai Nam, Nguyen Duc Chien, Soon-Gil Yoon, Anh-Tuan Le. Current Applied Physics. 2014.
 4. Effects of electrolytic current density on structural, magnetic properties and GMI behavior in electrodeposited bilayer FeNi/Cu composite wires. Mai Thanh Tung, Dang Viet Anh Dung, Nguyen Duc Long, Anh-Tuan Le. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2012.
 5. Comparative Study about the Corrosion Resistance of Biomedical Titanium Alloy Ti-5Al-2.5Fe in the Physiological Saline and Artificial Blood Plasma Environment, Dang Viet Anh Dung, Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy. Proceeding of the 5th Asian Materials Data Symposium. 2016.
 
You are here: Home Danh mục cán bộ ThS. Đặng Việt Anh Dũng